Подай сигнал

Пловдив пръв по ръст на икономиката, пети - по производителност

Стара Загора, София, Враца и Габрово ни водят по брутна добавена стойност на човек в областта на индустрията и услугите

Бизнес зона

от Екип Марица 1097 прегледа 0

Индустията в Пловдивски е съсредоточена в Тракия икономическа зона

Четири области се борят за титлата на Пловдив икономически тигър. По брутна добавена стойност на човек от населението се нареждаме на пето място след Стара Загора, София област, Враца и Габрово. Това сочи анализ на Петър Ганев от Института по пазарна икономика. Изводът е на база последните данни на Националния статистически институт за регионалния брутен вътрешен продукт
/БВП/ за 2017 г. Така е оформен профилът на всяка една област по икономически сектори. Както „Марица“ скоро писа, Враца твърдо стои преди нас и по заплати. За сравнение през 2016 г. Пловдив бележи 10-процентен ръст на БВП на човек и 9-процентен ръст на заплатите. Освен това имаме и бум на заетостта - тя е 70% от населението на възраст между 15 и 64 г. Можем да се похвалим и с успешни предприятия в преработващата промишленост, електротехниката, строителството, транспорта и логистиката, както и в аутсорсинга и ИТ сектора. В отрасловия профил повечето области са групирани в две категории - индустриални и на услугите.

Само Пловдив е отделен като самостоятелна единица

Липсата на област Пловдив в профилираните области се дължи на разнообразието на икономиката в региона, която комбинира силна индустрия и услуги. Въпреки мощното присъствие на инвеститори в Тракия икономическа зона по размер на добавената стойност от индустрията и услугите Пловдив се нарежда след цитираните области в двете категории - 5946 лв. на човек в услугите и 4143 лв. на човек в индустрията, а съотношението услуги - индустрия в общата добавена стойност е съответно 57% и 40%.

Като цяло в общата структура на икономиката на страната 67% са услугите, 28% е индустрията и едва 5% е селското стопанство. Като индустриални области изпъкват Стара Загора, Софийска област, Враца и Габрово. Те са единствените, в които индустрията е отговорна за поне половината от брутната добавена стойност на цялата област - 66% в Стара Загора, 61% в Софийска област и по около 50% във Враца и Габрово. Силният индустриален профил на тези области се дължи на факта, че

в тях влизат значими индустриални предприятия.

Такива са големите енергийни комплекси в Раднево и Гълъбово на територията на област Стара Загора, АЕЦ „Козлодуй” в област Враца, както и някои от големите добивни предприятия от Средногорието като Челопеч и Пирдоп, коита са в Софийска област. Единствено в Габрово няма голямо енергийно или добивно предприятие. За сметка на това в последните години градът се отличава с бурен растеж благодарение на нарастването на чуждите инвестиции в региона, най-вече в Севлиево и усвояването на европейски средства.

В областта на услугите престижните три места заемат София столица, Варна и Бургас.

По този показател София е с чувствително най-висока добавена стойност в услугите - 22 575 лв. на човек и 86% дял на услугите в добавената стойност на областта. След това е област Варна, където делът на услугите в добавената стойност е 69%, а добавената стойност на услугите е над 8320 лв. на човек. В област Бургас делът на добавената стойност на услугите е 64%, но добавената стойност на услугите е 6790 лв. на човек. Икономиката на София и тази на областите Варна и Бургас обаче са много различни. В столичната икономика например над 10% от всички наети са в сектор ИКТ, тоест във високотехнологичен сектор на услугите, който дърпа заплатите нагоре. В областите Варна и Бургас този сектор все още не е на такова ниво - една 1-2% от наетите са в ИКТ сектора. В същото време туризмът във Варна и Бургас играе водеща роля - 14% от наетите в Бургас и 9% от наетите във Варна са в хотели и ресторанти, докато в София те са едва 4%.

Коментари