Подай сигнал

Пловдив 7-ми по заплати, вижте в кой сектор взимат най-много

Бизнес зона

от Мария Петрова 6213 прегледа 0

През второто тримесечие на 2019 г. Пловдивска област отново заема седмо място сред 28-те области в страната по размер на средната месечна работна заплата. Преди нас в низходящ ред са Габрово, Варна, Стара Загора, Враца, София и София (столица), където най-високата заплата там е 1 729 лв. На дъното е област Благоевград – с 809 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 260 лв., което е- със 167 лв. или 15.3% по-висока от тази за област Пловдив.

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за юни 2019 г. намалява в сравнение с предните два месеца. По данни на регионалната статистика за април 2019 г. заплатата е 1 108 лв., за май – 1 090 лв. и за юни – 1 082 лева. Въпреки това през второто тримесечие на 2019 г. средното месечно възнаграждение нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%, като достига 1 093 лева. Намаление не е регистрирано в нито една икономическа дейност. Най-голямо увеличение на заплатите има в секторите „Строителство“ - с 15.6%, „Други дейности“ - с 11.9% и „Образование“ - с 9.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. , за същия период на тази година средната заплата нараства с 10.9%, като в обществения сектор има ръст от 13.3%, а в частния сектор - 10.1%. Най-голямо е увеличението в „Други дейности“ – с 35.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 23.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 14.2%.

Най-високите средни заплати са взимали наетите в следните сектори: „Създаване и разпространение на информация, творчески продукти и далекосъобщения“ - 2 554 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 990 лв. и „Добивна промишленост“ - 1 621 лева. Най-ниско платени са наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 678 лв., „Административни и спомагателни дейности“ – 755 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 812 лева.

При нас е свит и броят на работните места. По данни на Националния статистически институт в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.2% спрямо края на март 2019 г., като достигат 224.3 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на работещи е регистрирано в дейностите „Строителство“ - с 4.6%, „Добивна промишленост“ - с 2.8% и „Образование“ - с 2.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в областите: „Операции с недвижими имоти“ - с 10.5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.2% .