Подай сигнал

Отварят новата мярка за инвестиции в лозаро-винарския сектор

Общият бюджет на петгодишната програма е 262 млн. лв.

Агро

от Мария Петрова 125 прегледа 0

Документи ще се приемат от 17 до 27 юни 2019 г.

Стартира първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). За 2019 и 2020 г. подпомагането ще е в размер на 16 624 300 лв. годишно. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв. Документи ще се приемат от 17 до 27 юни 2019 г.

Мярката „Инвестиции в предприятия“ има за цел да подобри общите резултати на винарските изби, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи.

Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др.

В програмата са предвидени общо четири мерки - „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата програма.

Коментари