Подай сигнал

От какво печелят банките?

Таксите тръгнаха нагоре, а необслужваните заеми спадат

Бизнес зона

от Марица вест. 2030 прегледа 0

Таксите тръгнаха нагоре, а необслужваните заеми спадат

Банките в България изпратиха 2018 година с рекордна печалба. Въпреки че финалните цифри не са готови, още в края на месец октомври стана ясно, че те са генерирали 1,38 млрд. лв. печалба след данъци, което е повече, отколкото за цялата минала година, и близо 40% над това, което декларираха към края на октомври 2017 г., пише www.forbes.com

Приходи от лихви и такси

На какво се дължи добрият резултат във времена на рекордно ниски лихви? От основната си дейност - отпускане на кредити и поддържане на депозити, банките доста семпло увеличават приходите си. Нетните приходи от такси обаче вървят с много по-бързи темпове - събрани са 880 млн. лв., което представлява 7% увеличение спрямо резултата за същия период на миналата година.

Ниски обезценки

През последните години банките постоянно чистеха пакети от необслужвани заеми. Например през септември най-голямата банка у нас „Уникредит Булбанк" продаде портфейл с лоши корпоративни кредити на обща стойност 250 млн. евро на Агенция за събиране на вземания. Стабилният ръст на доходите на населението и благоприятният икономически растеж също подкрепят редовното погасяване на заемите. Така през последната година делът на необслужваните заеми се понижава при всички типове заеми.

Приходи от дивиденти

Случиха се и еднократни събития, които повлияха на резултата на цялата система. Най-голямата банка „Уникредит Булбанк" например получи дивиденти от дъщерни дружества в размер на 115 млн. лв., докато през миналата година сумата по този приход на банката беше само 3,5 млн. лв.

Още сделки и сливания

В същото време обаче разходите на банките за персонал продължават да се увеличават. През тази година те плащат средно по 71 млн. лв. месечно за персонал, което е с 8% повече, отколкото към края на септември 2017 г. Консолидацията е един от начините за свиването на тези разходи. Така например след сливането на СиБанк и ОББ обединената банка има с 12% по-малко разходи за персонал. Междувременно предстоят да бъдат финализирани три сделки -покупката на „Сосиете Женерал Експресбанк" от Банка ДСК, с което последната ще стане най-голямата финансова институция у нас, а също така и придобиването на Банка "Пиреос" от Пощенска банка и на Търговска банка "Виктория" от Инвестбанк.

.

Коментари