Подай сигнал

От Епархийското училище до Търговската гимназия

Училища и университети

от Владимир Балчев 365 прегледа 0

Ако се опитаме да проследим възникването и развитието на емблематичните марки на Пловдив, трябва да обобщим един период от поне 170 години. Началото е още по времето, когато българите в града се пробуждат и започват борба за отстояване на своята идентичност. През 30-те години на XIX век възрожденските дейци чертаят планове за създаване на едно централно училище, което да превърне Пловдив в център на новобългарската просвета. Така през 1850 г. се появява Пловдивското епархийско училище, което още преди Освобождението прераства в гимназия, а след 1880 г. е най-авторитетната просветна институция в Южна България. Много от преподавателите впоследствие стават професори в Софийския университет, а един от тях е сред създателите на Художествената академия. Днес наследник на това емблематично учебно заведение е Хуманитарна гимназия.

С появата на училището „Св. Андрей” през 1863 г. започва развитието на Пловдив като център на езиковото обучение у нас. Връхна точка е Френският мъжки колеж „Св. Августин”, който в началното десетилетие на ХХ в. се утвърждава като балкански център на френската култура. По това време колежът има два филиала - колежите „Св. Василий” в Одрин и „Св. Михаил” във Варна. През 1883 г. се създава Италианското училище, което по-късно прераства в гимназия „Виторио Алфиери”, а от 1901 г. започва дейността на Немското училище.

Благодарение на усилията на Пловдивската търговско-индустриална камара възниква една от емблемите на професионалното образование у нас - Търговската гимназия. Настаняването в нова сграда през 1928 г. дава възможност на учебното заведение да се развие и утвърди своя авторитет. Така започват първите страници от историята на днешната Национална търговска гимназия.