Подай сигнал

Останалият без пенсия сезирал Бисер Петков преди 3 г.

Тогава настоящият социален министър ръководел НОИ

Пловдив

от Елица Кандева 1831 прегледа 0

Останалият без пенсия сезирал Бисер Петков преди 3 г.

Още през 2016 г. Георги Четински изпраща жалба до Бисер Петков - настоящия социален министър, който тогава е управител на НОИ. В нея описва случая си, който според него говори за тежки нарушения в звената за отпускане на пенсии, изплащането и съхраняването на пенсионните документи в ТП на НОИ. Посочва, че неопазването на досието му нарушава Кодекса за социално осигуряване, Закона за защита на личните данни и Закона за държавния архивен фонд. „Особено опасно е, ако досието ми не е унищожено, а изнесено, всичките ми лични данни могат да станат достояние на други лица и да бъдат използвани, за да ми се навреди”, пише той. И настоява за уволнения на Даниела Васева, ръководител на сектор „Пенсионно обслужване”, Галина Димова ​- началник на „Пенсионен отдел”, и Розалия Джинева - директор на ТП на НОИ.


Весела Караиванова като и. д. управител на НОИ му отговаря писмено, посочвайки свършеното по случая. И още: „От инспектората на НОИ е извършена проверка във връзка с твърденията Ви в сигнала, като резултатите са обективирани в доклад. Предприети са мерки съгласно Правилника за организацията на дейностите на НОИ за констатираните при проверката нередности.

Не е бил установен конкретен отговорен служител от ТП на НОИ-Пловдив за липсващото Ви досие, поради което е потърсено съдействието на Икономическа полиция”. Писмото уведомява, че управителят е запознат с казуса и „администрацията на НОИ работи в услуга на гражданите и разглежда с внимание всеки постъпил сигнал”. "Ако управителят е бил уведомен своевременно по съответния ред, защо не са предприети действия за защита на обществения интерес - пита Четински. - Ако са правени проверки, вероятно са били фиктивни, щом служителите продължават да заемат длъжностите си." Пратил сигнал и до Комисията за защита на личните данни.

Тя установила, че по закон НОИ е трябвало да върне оригиналите на документите, които липсват в преписката от 97 стр., но не може да удостовери това. Четински е сезирал Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, но сигналите са препращани към НОИ.

Коментари