Подай сигнал

Още асфалт и ще вадим удавници от подлезите

Зелените площи и паважът поемат много повече вода при бедствие, сега 80% от проливните дъждове отиват в остарялата канализация

Бедствие

от Илияна Караланова 2057 прегледа 0

Още асфалт и ще вадим удавници от подлезите

Намаляващите зелени площи в града и масовата замяна на паважа с асфалт са основните причини за бедствието в Пловдив от последните дни. Проблем има и заради старата канализация, но дори да бъде реконструирана, тя не може да поеме водата при интензивни дъждове като тези в петък и неделя, твърди инж. д-р Петко Иванов, един от водещите специалисти в канализационното проектиране у нас. Той определи ситуацията в Пловдив след потопа като пълно безхаберие.

„Сега всеки се изказва. Стига приказки, обърнете се към експертите! Те ще ви кажат как да не се стига до големи бели. Когато се удавят хора в някой от подлезите, вече ще е късно“, категоричен е г-н Иванов. Според него проблемът не е в количеството на падналия дъжд, а в интензивността му. „И да беше реконструирана, мрежата трудно щеше да издържи на пороя в неделя, но пораженията щяха да са далеч по-малки“, убеден е експертът.

Според него завишеното количество на дъждовния отток към шахтите се дължи на първо място на т.нар. „отточен коефициент”. Той се изразява в това, че когато вали дъжд, част от водата попива, а другата се оттича в канализацията. Около 80% от падналия дъжд върху асфалта влиза в канализацията. При паважа този процент пада до 60, тъй като той има по-голяма попиваемост. Напоследък обаче зелените територии и паважи отстъпват пред асфалта, който става все по-популярен. Дворовете, които се правят към новите обекти, не са със зелени площи, а с бетон. И всичко това, заедно с увеличената площ на града, води до нови, много по-големи дъждовни водни количества, постъпващи в канализацията, обяснява инж. Иванов.

По думите му, още през 80-те години на миналия век са получени първите сигнали за претоварване на градската канализационна мрежа.

През 1985 г. той, като специалист в тогавашната Териториална проектантска организация, изготвя предварително технико-икономическо задание за реконструкция на канализационната система на Пловдив. В него е посочена необходимостта от изграждане на южен обходен колектор и удвояване на главния колектор към Пречиствателната станция. Върху основата на разработеното и утвърдено задание стъпва всичко, което е правено по отношение на канализацията по-нататък във времето. А то не е много, категоричен е експертът.

Той обяснява, че съществуващите в момента колектори и второстепенна канализационна мрежа са построени основно в периода между 60-а и 70-а година. До ден днешен - повече от половин век, те са почти в същия вид, в който са изградени. В същото време в града са изградени цели нови квартали, като Тракия, Смирненски, Остромила и Беломорски, а старите непрекъснато се презастрояват.


Съществува и проблем с проводимостта на колекторите. В някои случаи една трета от напречното им сечение е затлачена, тъй като наклоните са много малки и се получава постоянно отлагане. Има и съмнения за състоянието им - напуквания, пропадания, инфилтрация (влизане на външни води в канализацията) и ексфилтрация (изтичане на води от канализацията в почвата), която е особено опасна от екологична гледна точка.

Друг проблем е, че диаметрите на второстепенните улични канали са много малки. Навремето минималният нормативен диаметър е бил 200 мм, а сега е 300. Има улични канали, които лесно се запушват. Затова, в идеалния случай, когато се ремонтира една улица, едновременно с това трябва да се подменят всички тръби, смята инженерът.

Според него, ако в следващите 20-30 години продължаваме по този път, системата ще се амортизира изцяло.