Подай сигнал

Общината и бизнесът ще подпомагат дуалното обучение

Пловдив

от Румен Златански 286 прегледа 0

Общината и бизнесът ще подпомагат дуалното обучение

Големият въпрос пред Пловдив е образованието, подготовката на квалифицирани кадри и развитието на пазара на труда. Това заяви заместник кметът на града Стефан Стоянов по време на среща на представители на бизнеса и висшите учебни заведения.

Затова основният фокус на политиката на община Пловдив и компаниите от клъстър Тракия икономическа зона е да подпомогнат професионалното образование чрез дуалните обучения, където фирми и училища работят заедно в дадена специалност и ориентират прагматично професионалното образование,

Дуалните паралелки през учебната 2019/2020 са 17 и зад тях стоят 40 компании.Дуалното обучение гарантира адекватност и съвременни познания, близо до производството и начина на работа, както и добре подготвени млади хора, които завършват средното си образование.

На срещата бяха представени различни инициативи и проекти. Един от тях бе представен от Спасена Генчева, управител на Хайкадинфотех, коятообясни, че заедно с Технически университет – София, клон Пловдив до няколко месеца ще стартират лаборатория за обучение на инженер-конструктори, които ще бъдат подготвени за нуждите на компаниите от ТИЗ.

Целта на подобни инициативи и съвместни проекти между университетите и бизнеса е дуално обучение и подготовка на квалифицирани кадри във висшето образование.

Предстои изграждането на ефективна система за инженерно обучение и квалификация за определени дейности Фирмите и образователните институции вече работят по осъвременяване на учебните планове и създаване на регионални центрове за инженерна квалификация.

Представители от ВМЗ – Сопот споделиха своя добър опит и по отношение на подкрепа на ученици от дуални паралелки, като им осигуряват база за практическо обучение. Всяка година подкрепят и студенти въз основа на изградена стажантска програма.

Проф. д-р Въльо Николов, директор на пловдивския филиал на ТУ - София разказа за успешна практика за дуално обучение на студенти, обучаващи се по инженерни специалности, които са специализирали в завод „Арсенал“. Следващата подобна дискусия ще се проведе в Аграрния университет.

Коментари


Идеята е чудесна. Навсякъде го правят. Обаче,... като видиш, че го организира племенника Стоянов... става тъжно. Що не поеме телевизията на татко си, ами се мъчи в общината?