Подай сигнал

Нова жилищна стратегия ще защитава социално уязвимите групи

Имоти

от Даниела Арнаудова 1293 прегледа 0

Много повече са жилищата, отколкото домакинствата, а над 97% от собствеността е частна

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва проект на новата жилищна стратегия. Целта е подобряване на механизмите за по-ефективно управление на етажната собственост и създаване на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради у нас.

Другата задача на разработката е осигуряване на условия за финансово достъпни жилища и подпомагане на уязвимите лица. В стратегията се предлагат и мерки за достъпни жилища за млади семейства и висококвалифицирани кадри, така че да се раздвижи мобилността на трудовия пазар. Ще се набележат и мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища, чрез публично частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен. Едно от решенията е в разработване на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който да спомогне за справяне с демографската криза и бедността по региони.

Припомняме, че в началото на годината излезе докладът на Световната банка, подготвен за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), който трябваше да послужи за изготвяне на новата жилищна стратегия на страната. Докладът показа, че в България има сериозен излишък на жилища. В Пловдив незаетите жилища са 26%. Високи остават нивата на свободните жилища и в други големи градове, като в София необитавани са 24% от жилищата, в София-област - 48%, а във Варненска област - 30%. Парадоксът е, че данните от доклада излизат на фона на растящите цени на имотите у нас. Според националната статистика бумът в строителството в Пловдив продължава - за третото тримесечие на 2018 г. в Пловдив са издадени разрешения за строежа на 239 сгради с 1400 жилища в тях, сочат данните на НСИ. Това прави нови 181 317 кв. метра разгъната застроена площ под тепетата.

С днешна дата изводите на експертите са, че: „Много повече са жилищата, отколкото домакинствата, а над 97% от собствеността е частна. На пръв поглед тези факти могат да съставят погрешното мнение, че в България няма жилищен проблем. Но професионалният прочит на всички свързани аспекти разкрива, че всъщност жилищната система на България е с много неразвити елементи, дефицити и деформации”, каза Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, по време на форума „Моят град, моят дом, моят бизнес“.

Коментари