Подай сигнал

Нова стратегия: Достъпно жилище за всеки българин

Документът, разработван от МРРБ, трябва да покаже политическата воля и готовност за обновяване на бедните квартали и подпомагане на уязвимите лица

Имоти

от Даниела Арнаудова 2127 прегледа 0

През септември 2015 г. по време на Срещата на върха по устойчиво развитие в Ню Йорк Организацията на обединените нации (ООН) прие нова програма за развитие, наречена „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност 11-ата: Устойчиви градове и общности.

Първата от поставените 10 конкретни задачи към нея е: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали“.

„България като страна по тези международни споразумения е поела ангажименти за постигане на поставените цели, но към момента степента на изпълнението им е незадоволителна. Общините от своя страна нямат жилищен фонд и финансови ресурси, с които да осигурят алтернативно настаняване на нуждаещите се. Обособилите се бедни квартали често са неурегулирани и без необходимата инфраструктура. За решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочна и прагматична национална жилищна политика, подкрепена с целево финансиране. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на разработване и обсъждане на нова Национална жилищна стратегия (НЖС), която би следвало да покаже политическата воля за осигуряване на правото на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. Около тези изводи се обединиха участниците в Третия национален жилищен форум, организиран от „Хабитат България“. Той се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, който се изпълнява по програма Development education and awareness raising (DEAR) на Европейската комисия.

Целта на новата жилищна стратегия е подобряване на механизмите за по-ефективно управление на етажната собственост и създаване на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради у нас. Другата задача на разработката е осигуряване на условия за финансово достъпни жилища и подпомагане на уязвимите лица. В стратегията се предлагат и мерки за достъпни жилища за млади семейства и висококвалифицирани кадри, така че да се раздвижи мобилността на трудовия пазар. Ще се набележат и мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища чрез публично частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен. Едно от решенията е в разработване на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който да спомогне за справяне с демографската криза и бедността по региони.

В Пловдив незаетите жилища са 26%​

В България има сериозен излишък на жилища - това се казва в доклада на Световната банка, подготвен за МРРБ. Той трябваше да послужи за изготвяне на новата жилищна стратегия на страната.

В Пловдив незаетите жилища са 26%. Високи остават нивата на свободните жилища и в други големи градове, като в София необитавани са 24% от жилищата, в София-област - 48%, а във Варненска област - 30%. Парадоксът е, че данните от доклада излизат на фона на растящите цени на имотите у нас. Според националната статистика бумът в строителството в Пловдив продължава - за първото тримесечие на 2019 г. в Пловдив са издадени разрешения за строежа на 220 сгради с 1389 жилища в тях, сочат данните на НСИ. Това прави нови 174 777 кв. метра разгъната застроена площ под тепетата.

Цифрите

Сградите в България са с ниска енергийна ефективност и топлинен комфорт - това са част от изводите в Националната жилищна стратегия. Това от своя страна създава нездравословни условия на обитаване. Поради което е необходимо масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост, както и осигуряване на социални домове за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране на съществуващите обекти.

Средностатистическата задоволеност в България е 550 жилища/1000 човека. Отчетени са още влошена достъпност до дом и неразвита жилищно-финансова система, осигуряваща възможности за придобиване на такъв - на собственици или наематели (особено за младите семейства и хората с ниски доходи). Данните сочат още, че съществуващият фонд е лошо поддържан, което поражда рискове от конструктивни проблеми.

Още по темата - по-късно в Marica.bg