Подай сигнал

Настояват за пълна реимбурсация на глаукомните медикаменти

Здравеопазване

от Румен Златански 343 прегледа 0

Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева

За пълна реимбурсация на глаукомните медикаменти настояват офталмолозите у нас. Искането бе повдигнато за пореден път на XVIII Симпозиум на
Българското глаукомно дружество с чуждестранно участие, който се проведе в Пловдив през уикенда.

За първи път на симпозиума бе застъпена темата за икономическия ефект на глаукомата, разходите за лечението и цената, която плаща обществото.
Темата е разработена от проф. д-р Генка Петрова, зам.-ректор на Медицинския университет-София, заедно с колегите й от Катедрата по
офталмология на МУ д-р Станислава Костова и д-р Константин Ташков.

„Категорично се доказа, че ранното лечение е икономически по-изгодно, отколкото хората да ослепяват и да се увеличават средствата за лекарства
и хирургични и лазерни процедури“, посочи проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, председател на Българското глаукомно дружество. Тя допълни, че на все повече световни конгреси се обръща внимание на това колко струват глаукомните пациенти на обществото, както и колко им
струва на тях самите заболяването – във финансов, психологически и битов аспект. Посоката, в която би следвало да се върви е ранна диагностика и
ранно започване на лечението, при 100% реимбурсация на медикаментите и категорично доказване на глаукомата с изследвания, които до този момент не се изискват от Здравната каса. Такива са например периметърът и
пахиметрията.

Глаукомата е огромен бич за обществото, защото слепотата е необратима, а лекарите се борят да запазят зрението, което е останало. Социалната
тежест на това заболяване е близо до това на депресията, а при голяма част от глаукомно болните и двете заболявания вървят заедно.

Глаукомноболните в България се увеличават всяка година – в момента по данни на НЗОК те са 87 525 души. Като абсолютна бройка най-много са глаукомно болните в София – 14 742 и Пловдив – 8851. Всяка година Дружеството в партньорство с Пациентска организация „Глаукома“ и Института за здравно образование провежда безплатни профилактични прегледи за глаукома, такива предстоят и в Пловдив през м. април.
В симпозиума взеха участие гост-лектори от четири държави. Традиционно се проведе и конкурсът „Млад учен“, като званието бе присъдено на д-р
Младена Радева от Катедрата по очни болести и зрителни науки на МУ Варна за презентацията й „Умения и навици на младите офталмолози за диагностика на глаукомите“.