Подай сигнал

Надя Танева: Няма да има ощетени с помощите за инвалиди

26 845 пловдивчани получават интеграционни добавки

Интервю

от Елица Кандева 2352 прегледа 0

Надя Танева, директор на Социално подпомагане - Пловдив

- Г-жо Танева, за колко инвалиди в Пловдив ще се промени подпомагането след влизането в сила на Закона за хората с увреждания и как?

- От 1 януари има промяна, касаеща голяма група. Състои се в това, че интеграционните добавки заедно с добавките към социалните пенсии, инвалидните, пенсиите за общо заболяване и трудова злополука се обединяват в месечна финансова подкрепа. Тя вече ще се изплаща от „Социално подпомагане”, като за първи път това ще стане на 15 февруари. Хората не губят средствата си за януари, които досега са взимали от НОИ. АСП прави преводите с месец назад, а не през текущия, тоест плащането идния месец ще е за януари.

26 845 пловдивчани в момента получават интеграционни добавки, които преди включваха пари за транспорт, телефон, диетично хранене. На всички тези хора автоматично ще им се начисли новата сума. Само тези, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да дойдат в социалните служби до края на март, за да подадат заявления. Подалите до тази дата няма да изгубят предходните месеци.

След 1 април влиза в сила Законът за личната помощ,

по който вече ще се изготвят социални оценки. Когато е готова методиката, ще знаем как ще става това. Дотогава няма да се правят социални оценки. Дава се гратисен период, за да се подадат заявленията.

- Каква ще е сумата?

- Различна, според степента на инвалидност. Първата група с 50-70,99% намалена работоспособност ще получава по 24,36 лв. В следващата група от 71-90%, има два варианта. За хората от тази категория, които до момента са получавали 22,50 лв., към тях се прибавят прехвърлените от НОИ 31,08 лв. и общият размер става 53,58 лв. По същия начин за онези, които са взимали 33,75 лв., новият размер става 64,83 лв.

Много хора се обаждат притеснени, че им се намалява сумата. Принципно изчислено, е така - защото месечната финансова подкрепа е процент от линията на бедност, която за 2019 г. е 348 лв. Процентно наистина за групата с 50-70% инвалидност помощите намаляват. Но нека хората са спокойни. Те

ще си получават сбора от досегашната добавка от НОИ и новата от АСП.

Никой няма да бъде ощетен. За тези хора сумата ще е същата. Разликата е, че ще се получава от „Социално подпомагане”.

За мнозина сумите се завишават. Хората с над 90% намалена работоспособност се делят на две - с чужда помощ и без. Тези без чужда помощ ще получават по 87 лева. Другите се разделят на още 3 подгрупи. За тях сумите варират от 87 до 198,36 лв. Най-висок размер ще получават хора, които взимат социална пенсия за инвалидност - тъй наречените младежи с увреждания без стаж и право на друг вид пенсия. За тях чуждата помощ остава и ще се изплаща от НОИ. А социалната пенсия от 150 лева минава към нас и става 198, 36 лв.

- Дайте пример.

- Човек със социална пенсия за инвалидност, със 100% инвалидност и с чужда помощ влиза в групата, която ще получава най-много. До момента това лице е взимало около 245 лв. общо като лична социална пенсия (150, 70 лв.) и добавка за чужда помощ (94 лв.). Сега сумата 150,70 лв. става 198,36 лв. Като се прибави към нея добавката за чужда помощ, общо става 292,36 лв.

Всички хора с увреждане над 90%, с чужда помощ, ще получават повече

За групата 50-70% важи същото, защото много голяма част от нея досега не е имала право на интеграционни добавки, а който е имал, е взимал едва 11,25 лв. От февруари всички лица с увреждания от тази група ще получават по 24,36 лв. Следователно и за тях има увеличение. Само в групата 71-90% и над 90%, без чужда помощ, може да има намаление по новата методика, но ние пак ще им начисляваме старите суми. Плащането пак ще е в зависимост дали са избрали банков път или пощата. Остава и вариант носене до дома.

- Какво се договорихте с ТД на НОИ, ще ползвате ли тяхната база данни?

- Със сигурност, очакваме да ни бъдат прехвърлени файловете. Имахме среща с тукашната структура на НОИ, за да си изясним детайлите от Кодекса за социално осигуряване и видовете пенсии за инвалиди. Искахме те да обяснят как са изплащани до момента. Има много индивидуални казуси, с които ще се сблъскаме. Ние от своя страна им обяснихме видовете помощи, които ще заместят интеграционните добавки. Нужно е, защото и при тях постъпват страшно много въпроси. Дали сме информация в писмен вид, за да я сложат и те в своите приемни и да обясняват. Трудни казуси ще се обсъждат и решават съвместно от двете структури.

- 26 845 пловдивчани са с интеграционни добавки. А колко са взимали надбавка от НОИ?

- 35 631, но в областта. Разликата е почти 9000. Поне 60% от тези хора са от Пловдив. Това са инвалидите, които сега трябва да подадат заявление при нас. Вече има доста постъпили, тъй като тече и кампания за безплатните винетки. И когато колегите приемат заявленията за тях и видят, че лицето не получава интеграционни добавки, го консултират и то подава документи и за тях. Към момента се внася само заявление и копие на решение на ТЕЛК, няма да се прави социална оценка. След 1 април редът ще се промени, но нека излезе методиката.

- Сумата вече ще е фиксирана, без пера: телефон, транспорт и
хранене?


- Да, ще е еднаква за всички и ще се изчислява като процент от линията на бедност - от 7 до 30 на сто за различните групи.

- Преизчисляването изцяло ли ще е със софтуер, или и на ръка?

- Където новата методика дава по-ниска сума от досега получаваната, колегите ръчно ще начисляват по-високата и по-благоприятна за лицето. Ще се справим в срок.

Гарантирам, че хората ще си получат дължимото през февруари

- Към кого да се обърне човек, който е объркан?

- Телефоните не спират да звънят - в централата, личните на колегите и моят, в медиите, в общините, даже в Бюрото по труда. Тук номерът е един - на централата, и постоянно е зает. Гражданите се сърдят. Трябва да са упорити. В приемните има голямо струпване и само да попита, не е разумно човек да чака.

- Натъкнахте ли се на въпроси без отговор?

- Това ще стане, когато започнем да начисляваме. Засега само събираме заявления. В началото напрежение възникна, понеже хората са получили известие от НОИ, че им се спира добавката към пенсията. Не са могли да разчетат какво значи посоченият член от КСО. За тях това значи просто, че няма да взимат парите. Мнозина дори не са наясно каква добавка получават от всички тези видове и подвидове - сложна е материята. За да им отговорим по телефона, трябва да знаем какъв вид е била тяхната пенсия или добавка. В 90% от случаите самите те не знаят. За да го разберем, трябва да влезем в базата данни, а още не ни е прехвърлена от НОИ. Първо въпросите бяха: „Вярно ли е, че ми се спира пенсията?”. След това: „Аз колко ще получавам сега?”.

- Какви други промени следват от Закона за хората с увреждания?

- Много са, но касаят следващи срокове. Освен месечната финансова помощ, от 1 януари влиза в сила и промяна относно добавката за месечен наем. Тя става

целева помощ за наем на общинско жилище.

Право на нея имат хората с трайно увреждане, ако са самотни, и самотни родители с дете с увреждания. След като подадат заявление, ние трябва да информираме кметовете кой има право на нея. Оттук нататък тези средства ще се дават от общините. Всички, които са получавали досега такава добавка, трябва да подадат нова молба. Всеки месец до 3-то число ще пращаме списък на общините на кого е отпусната целева помощ за предходния месец. В общинските наеми винаги фигурира и сума за битовите отпадъци, но тя не влиза в целевата помощ.

- Ще се прехвърли ли отпускането на помощни средства и медицински изделия към здравното министерство?

- Дано това да се случи през 2020 г. и да не се промени законът. Помощните средства са материя, която касае здравеопазването и Агенцията за хората с увреждания. Фирмите, които ги предоставят, са под неин контрол.

Чакаме новата методика за социалните оценки, правилниците за приложение на Закона за личната помощ. Те разписват детайли от регламентите в закона. Социалната оценка ще е подробна, ние ще я правим и тя ще обслужва и двата закона - за личната помощ и за хора с увреждания. Ще се прави от 1 април на хората, които тогава ще кандидатстват за подпомагане. За тези при заварено положение месечната финансова помощ ще се плаща или до изтичане на телковото решение, или на досегашната социална оценка, която е със срок 5 г.

- Как ще се промени контролът на социалните домове? Правили ли сте проверки в скандално нашумелия „Хармония”?

- Преди 2 г. по сигнал, но нямаме правомощия да проверяваме повече от това има ли лиценз. Останалото се контролира от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане. В бъдеще това ще се промени. По Закона за социалните услуги, който ще влезе в сила през 2020 г., ще се създаде нова агенция. Тя ще следи качеството на всички видове социални услуги - от резидентен тип в институция, в центрове за настаняване от семеен тип и други звена.

Коментари