Подай сигнал

Над 100 шефове на Общински съвети на форум в Пловдив

Пловдив

от Екип Марица 467 прегледа 0

Над 100 шефове на Общински съвети на форум в Пловдив

Над 100 председатели на Общински съвети от цялата страна бяха в Пловдив, където се проведе XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети. На него присъстваха зам.-председателят на 44-то Народното събрание Емил Христов, зам.-кметът на Пловдив Розалин Петков, зам.-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Иво Димов и София Янчева, председател на УС на Националната асоциaция на секретарите на общините.

Радвам се, че за поредна година председателите на Общински съвети избират Пловдив за своя най-висш форум. Вярвам, че натрупаните знания и добри практики по време на управлението ви като председатели спомагат за по-добрата комуникация между местната власт от една страна и гражданите от друга, заяви от своя страна зам.-кметът Розалин Петков.

По време на форума ръководството на Асоциацията представи отчет за свършеното през 2018.

Изключително ползотворна се оказа 2018-та година, тъй като наши представители взеха активно участие в консултациите по редица законодателни промени на национално ниво и по специално при прецизирането на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, заяви Красимира Германова, председател на Асоциацията и председател на Общински съвет Созопол. Тя сподели, че през годината са били организирани редица семинари с цел правилното прилагане на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, който е вменил нови отговорности за Общинските съвети. По думите й е необходима още по-голяма активност от страна на отделните Общинските съвети, тъй като всеки един от тях може да предложи алтернативни решения на общите проблеми на местното самоуправление.

Ръководството представи финансовия отчет за изминалата година. Като следваща точка Общото събрание разгледа и прие бюджета за 2019г., а така също и програмата през настоящата година, която акцентира върху законодателството касаещо местното самоуправление, така също повишаване на административния капацитет.

Тази година Националната асоциация на председателите на Общински съвети навърши 15 години, провеждайки своето учредително събрание в Пловдив през 2004г. Тогава 51 председатели на Общински съвети учрядават асоциацията, която днес наброява повече от 200 членове.

Коментари