Подай сигнал

Междучасие в Деветашката пещера и Царевец

Кътове за почивка в ОУ "Райна Княгиня" грейнаха с родни забележителности и библиотека за споделяне на книги

Образование

от Елица Кандева 250 прегледа 0

Да седнеш в междучасието пред знакова църква в Несебър, в подножието на Царевец или под сводовете на Деветашката пещера, при това без да излизаш не само от Пловдив, а дори от училище. Деца от ОУ „Райна Княгиня" вече имат възможност да обиколят родни забележителности само като прекосят коридора. Скучните пространства между класните стаи са преобразени в цветни кътове за почивка и четене. Старите гардеробчета са демонтирани и в нишите са поставени постери с природни феномени и исторически места. Всеки може да поседне на миндерче сред възглавници на калинки и бухали, да се пресегне към оформените в ъгъла малки библиотечки, да почете за Хитър Петър, Алиса или великите българи. А и сам да остави книга, която да сподели с връстниците.

Стана като у дома, доволна е Ема от 2. "б" клас. Даная от 2. "а" често сяда в къта да си вземе книга, а най-много обича историите за Мери Попинз. Симеон Николов пък се интересува от знамена, география и математика. Тук можем да четем, да споделяме, да си обсъждаме проблемите, обобщава Александра.

Стана любимо място в междучасието, защото е различна среда, в която се намира уединение, казва класната на 2. "а" Мариана Кувенджиева. Забелязала е, че децата са по-тихи. И си правят забележки, ако възглавниците са разместени.

Над постерите има пространство, където да проявят креативност и да го декорират сами. На втория етаж кътовете са с несебърска църква, Царевец, моста на Кольо Фичето в Ловеч, Деветашката пещера, меандрите на река Арда, Панагюрското съкровище и Казанлъшката гробница. В „личното" поле над фотосите учениците са разгърнали четирите сезона от хартия.

Третият етаж, където са по-големите, е отреден за обектите на ЮНЕСКО. В зеления кът са се засмели накичени лазарки. Червената ниша е с изглед от Етнографския музей и Дебеляновото „Да се завърнеш в бащината къща", жълт фон е избран за глаголицата, резеда - за Национален парк „Пирин" с Ботевото „Настане вечер, месец изгрее…". Рилските езера синеят до Вазовите строфи „Отечество любезно, как хубаво си ти".

Две години отнело на ръководството да направи промяната. Следващата крачка ще бъде да се преобразят и фоайетата със зони за сядане, а пространствата пред кабинетите да се обвържат тематично, например с макети на Слънчевата система или флора и фауна.

Знанията са навсякъде

Докато директорката Мария Гайдарова разкрива плановете си пред един от кабинетите, вътре Моника Тедева преподава физични свойства на веществата на 6. "г". Разполагам с всичко, за което съм мечтала като учител, споделя тя. Има микроскоп, свързан с лаптоп и телевизор, с който учениците могат да увеличават изображението и да фокусират върху най-дребни детайли. Ползват се електронни учебници и видеа от платформата „Уча се". Възможностите на средата и учебните ресурси отключват креативността, обяснява преподавателката. И показва изработени от учениците проекти. Клетъчни организми са направили от прежда и пластилин, прокариотната клетка е от парче кашон, в което са забити клечки за шишчета като власинки.

„Много е променлив светът и нашите деца се развиват заедно с него - казва Мария Гайдарова. - Трябва да променяме както методите и средата, така и да се стремим учениците да са спокойни и щастливи. Знанията са навсякъде, а ние трябва да ги научим да общуват, презентират, да намират приятели, да обичат природата, да ценят красивите неща, да четат. Освен че са място за почивка, кътовете възпитават и чувство за естетика. С всичко това се надграждат дейностите в часовете, включително с работа на групи, по проекти, с използване на новите технологии и иновативни методи на преподаване. Така всичко става по естествен път, за да са мотивирани децата, да идват с желание на училище, да споделят, да учат и да се развиват.”

Класна стая в коридора

Ако видите по време на час деца в коридора на СУ „Христо Г. Данов”, те не са изгонени за нарушаване на дисциплината. В училището част от заниманията се провеждат в специално оформени кътове във фоайетата на трите етажа. На първите два са с масички и столове, като има и място за четене, на горния за по-големите ученици са стъкмени от палети.

Цели паралелки се изнасят там, за да проведат час по биология или „Човекът и природата". Целта е да се напусне стандартната класна стая, да се смени средата, да има повече пространство и движение. Това дава възможност и да се наблюдава и споделя работата, тъй като се вижда от всички преминаващи, обяснява директорката Гергана Аврамова. Учениците бързо привикнали, а скоро и преподавателите спрели да се безпокоят как ще овладяват децата и какво ще последва от това, че колега минава по коридора и на практика „влиза" в часа. Целта не е да контролираме и критикуваме, а напротив - споделяне и подкрепа, обяснява Аврамова.

Кътовете се оказали много удачни и за занимания с деца със специални образователни потребности. Извън занятията вече почти не остават празни, защото учениците ги ползват и като място за почивка.

Коментари