Подай сигнал

Медийната грамотност е ключово умение на 21. век

За децата от милениума е важно да знаят как да намират необходимата им информация и да преценяват доколко тя им е полезна

Образование

от Лиляна Сапунова 142 прегледа 0

Медийната грамотност е ключово умение на 21. век

В продължение на векове училищното обучение е създадено, за да се увери, че учениците са научили различни факти за света, като доказват знанията си с правилни отговори на въпроси, включени в различни тестове. Когато най-актуалните факти са достъпни с натискането на един бутон, тази система вече не е приложима. Това, от което младите хора се нуждаят днес, е да се научат как да намерят това, което трябва да знаят, и да имат умения за мислене от по-високо ниво, за да анализират и преценяват дали информацията, която намират, е полезна за това, което искат да знаят.

В тази реалност се нуждаем от образование за медийна грамотност, за да организираме и насърчаваме значението на преподаването на тази разширена представа за "грамотност". В основата са

умения за критично и творческо мислене от по-висок порядък

- идентифициране на ключовите понятия, свързване на множество идеи, задаване на уместни въпроси, формулиране на отговор, разпознаване на заблуди - умения, които са в основата на интелектуалната свобода и упражняването на активно гражданство в демократично общество.

В отговор на това предизвикателство Асоциация за кариерно развитие и обучение (АКРО) Пловдив работи за популяризиране на методическата рамка за обучение по медийна грамотност, разработена от американската образователна неправителствена организация „Център за медийна грамотност“. В партньорството с общините Родопи и Гълъбово в рамките на проект, финансиран от Посолството на САЩ в България, се популяризира обучението по медийна грамотност в България във формалните и неформалните образователни институции. Експертите на АКРО разработиха курс по медийна грамотност на базата на учебно-методическия комплект MediaLit Kit™ на Центъра за медийна грамотност, Калифорния, САЩ. Преди известно време беше проведен и

специален семинар за учители от община „Марица“

с участието на 26 преподаватели по различни дисциплини. Обучението беше подкрепено от кмета на Община "Марица" г-н Димитър Иванов. Медиен партньор е вестник „Марица”. Гост-лектор беше г-жа Теса Джолз, изпълнителен директор на Центъра за медийна грамотност. Г-жа Джолз е водеща фигура в обучението по медийна грамотност в ЮНЕСКО и е носител на Международната награда за медийна грамотност на Алианса за партньорство по медийна грамотност, иницииран от ЮНЕСКО. Медийната грамотност е алтернатива на цензурата, бойкота и обвиняването на медиите. Дълбоко ангажирана със свободата на изразяване, медийната грамотност не насърчава партийни програми или политически гледни точки. Силата на медийната грамотност е в нейната способност да вдъхновява и насърчава независимото мислене и да стимулира критичния анализ. Крайната цел на медийното образование е способността да се правят компетентни и разумни избори. Приемайки тази философия, нашият екип разглежда медийното образование като жизненоважно умение в 21. век, което разширява възможностите и правата на човека.