Подай сигнал

Македонските учебници пълни с антибългарщина

Коментари

от проф. Иван Илчев, член на Съвместна българо-македо 567 прегледа 0

проф. Иван Илчев

Българската държава е правила много грешки по отношение на Македония и това са резултатите - скандални твърдения за България в учебниците по история в Македония.

Ето и примери:

„Создаваньето на македонскиот народ бил долг процес коj почнал во VIII век пр.н.е.”

„Како скитачко племе, Бугарите постоjано го менувале местото на живеенье. Се занимавале со одгледуванье коньи, со лов и ограбуванье.”

„ Св. Консшаншин – Кирил и неговиот брат св. Мешодиj, во 855 година ja создале словенска азбука наречена глаголица. Глаголицата се состоела од 38 букви. Токму во тоа време во североисточните области на Македониja почнале бугарските напади, па светитие брака морале да ja напуштат Македониja”

Прабугарите им припагале на турската етническа група племиньа"

„Со Веpcajскиот договор била потврдена поделбата на Македониja мегу Србиja, Грциja,Бугариja и Албаниja. Со тоа била разбиена компакноста на Македониja, бил оневозможен демографскиот, економски, културен и национален развоj на македонскот народ. Македонскиот народ под властта на соседните држави бил подложен на денационализациja и асимилациja.”

С тези твърдения се създават определени настроения в Македония и те са антибългарски. Тонът в учебниците при съседите трябва да се промени.

В учебниците има страшно много липси, говори се за български репресии срещу македонците през Втората световна война, но няма дума за сръбските репресии в Македония срещу хората с българско самосъзнание. Няма дума за края на 40-те години, когато стотици граждани на Македония са избити заради това.

Това, което искаме с колегите от Македония, е да се публикуват извори - да се посочат източниците. С македонските историци са постигнали съгласие да се публикуват източниците, без да се превеждат на съвременен македонски език.

Македонските учебници пълни с антибългарщина

Коментари