Подай сигнал

Лихвите по кредити и депозити падат още

Парадоксът продължава: трупаме парите си по банки при почти нулева доходност

Бизнес зона

от ВЯРА ПОРЯЗОВА 1515 прегледа 0

Лихвите по кредити и депозити падат още

Лихвите по депозити ще намалеят още повече през третото тримесечие на 2019 година, въпреки рекордно ниското ниво, на което се намират в момента. Това се отнася за банковите влогове и в трите основни валути ​- щатски долари, евро и лева. Кредитирането пък ще продължава да расте, но с умерени темпове, се посочва в новото издание „Финансов сектор - оценки и очаквания”, публикуван от Министерство на финансите. То излиза четири пъти годишно и се прави на базата на допитвания и прогнози на финансовите посредници.

На още по-ниски лихви могат да се надяват и бъдещите кредитополучатели. Това важи и за жилищните заеми, които поевтиняха допълнително и през второто тримесечие на годината. Тенденцията се запазва и при трите валути, прогнозират експертите.

Обемът на бизнес кредитите ще продължава да нараства, но темпът ще бъде умерен, се казва още в документа. Има обаче и едно допълнение. Според финансовите посредници с относително по-висок темп в сравнение с периода април - юни ще нарастват дългосрочните кредити и овърдрафтите на фирмите. Основните фактори за този растеж са благоприятната макроикономическа среда и нарастващите доходи. Не без значение за икономическата активност са и ниските банкови лихви.

Парадоксалната ситуация при спестяванията на частни лица продължава. Въпреки ниската доходност по банкови влогове, финансовите посредници очакват интересът към този тип продукти да продължи да се увеличава и през следващите три месеца. Причината е, че хората разполагат с по-големи доходи, но не познават добре и достатъчно инвестиционни алтернативи на банковите депозити. Така че дори и в среда на ниски лихвени проценти склонността към спестяване се запазва висока, става ясно от изданието на Министерството на финансите.

Оптимистично

През второто тримесечие на 2019 г. намаля процентът на предприемачите, които съобщават за финансови проблеми. Това е един от резултатите от краткосрочните бизнес наблюдения на НСИ. Въпреки оптимистичната новина, финансовите посредници са резервирани и очакват минимално повишение на междуфирмената задлъжнялост. Аргументът им е именно повишената кредитна активност на бизнеса и възможността за непремерен риск.