3906

Предбрачен договор: За или против него?

Какво точно представлява предбрачният договор? Това е писмен документ, който цели по правен път да помогне на бъдещите съпрузи да защитят имуществото и финансите си. Договорът също така засяга и някои други аспекти по време на брачния живот: изплащане на дългове преди брака, ако има такива, бизнес интереси, наследство, а в някои случаи – макар и рядко, могат да бъдат включени и клаузи, засягащи отговорности и очаквания от чисто поведенчески характер. 

ВАЖНО: Предбрачните договори не включват въпроси относно децата – издръжка и родителски права след евентуален развод.

Дали предбрачният договор е за всекиго?

Прието да се мисли, че предбрачни споразумения се правят от богати и капризни хора, но фактите говорят, че напоследък към тях прибягват и представители на „средната“ класа. Дали такова решение е добра идея за вас, това е въпрос, на който можете адекватно да си отговорите, след като обстойно обмислите плюсовете и минусите на един предбрачен договор, пише Passion.bg.

ЗА: Предбрачният договор може да направи развода по-малко стресиращ.

Добре е да се отбележи, че предбрачният договор не се използва само когато двойката се разведе, но определено може да направи процеса на развод много по-гладък, като улесни разпределянето на имущество.

ПРОТИВ: Предбрачният договор е форма на недоверие между двамата съпрузи. 

Това е аргумент, поддържан от противниците на този вид споразумение между двама, на който се дължи лошата слава на предбрачните договори. Не може да бъде отречено, че изготвянето на правен документ не е най-романтичното нещо, което можете да направите за вас двамата, но не би трябвало непременно да означава, че отсега мислите за бъдещ развод.

ЗА: Предбрачният договор има за цел да защити вашето имущество.

Този е основният аргумент за създаване и подписване на такъв документ. Всъщност главният смисъл на едно предбрачно споразумение е именно това – да бъдат защитени имущество и ценности, и по-точно – двамата съпрузи да съумяват да опазват или увеличават както индивидуалното богатство, така и общото, които ще бъде придобито по време на брака.

Предбрачният договор цели да постигне точно такава двойна защита на съпружеското имущество, тъй като изисква и двете страни да бъдат открити и честни относно всичко, притежавано преди брака. Сключването на предбрачен договор също изисква двойката да обсъди своите материални очаквания и намерения относно притежаваното. По-конкретно, въпросите за обсъждане са следните:

  • да се определи каква собственост трябва да остане отделна и каква – споделена;
  • какви да бъдат отговорностите и правата на всеки от партньорите по отношение на това как ще се използва имуществото;
  • как двамата ще се справят с всеки дълг, натрупан преди и след брака;
  • кой и как ще изплаща издръжка на другия;
  • какво имущество на кого ще остане в случай на развод.

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?