71

Азарей: Юпитер в Близнаци тласка към приключения и удоволствия

На 26 май в 02:18 ч планетата Юпитер ще навлезе в зодиакалния знак Близнаци, с което ще даде интелектуален размах, ще улесни проучванията и комуникационните средства. 

Ще проявявате широта и оптимистични идеи в областта на литература, комуникации и в желанието си да опознавате и изучавате. Ще се насърчават добрите контакти с външния свят.

Усвояването на знания ще е съпроводено с лекота. Ще изпитвате любов към пътуването. Съседните чужди страни ще бъдат привлекателни за окото на пътешественика.

Пазете се от грешки от надценяване при взимане на решение, прекомерни заключения или изкривено чувство за мярка.

Ако проявявате гордост и преувеличено самочувствие ще се възпрепятства постигането на целите ви.

При неблагоприятни аспекти, независимо от положените усилия при изучаване и реализация, се дава пропадане или неявяване на изпити. Любовта ви да пътувате е стимулирана от желанието ви за свобода, но

главно с цел приключения и удоволствия. 

Ще отдавате по-малка сериозност на думите и писанията. Ще се шегувате с лекота. Пазете белите си дробове. Има риск от засилена поленова алергия.

Ще се активират кратките пътувания. Ще се способства разширяване кръгозора на човека, може да настъпи оживление в контактите, да се придобият някакви знания. Ученикът е готов за своя учител.

Ще проявите интерес към семинари, курсове за повишаване на квалификацията, пътувания. Навсякъде е нужно да учите и избора ви не е лек.

Това активно учене може да определи по нататъшната ви дейност. В този период ще натрупате нови знания и навици, които ще ви позволят да повишите професионалното си ниво.

Ще имате склонност към изучаване на философия, религия и право. Разширението на кръгозора ви ще открие нови възможности, изобретения и средства за комуникация и социални контакти.

Ще бъдете любознателни и ще се стремите да развиете умствените си способности. Влиянието дава по-широк спектър на интелектуалните ви интереси.

Духовното неспокойствие ще ви тласка да пътувате или да се приобщите към общества с духовна насоченост.  

Пазете се от повърхностни знания, които не са проверени в практиката. Може да се натъкнем и на интелек­туален снобизъм. Юпитер в Близнаци дава способност към препо­даване, писане на доклади, публицистика. Очаква се развитие на спедиционните и куриерски услуги.

Ще усъвършенствате ума си. Дава му се хармония. Ще сте годен за образование и учение, и за точна преценка на нещата. Можете да бъдете добър съветник, ръководител и възпитател. Ще черпите знания от опита, ще притежавате такт и чувство за ориентация. Ще гледате на религията критично. Ще се радвате и ще се срещате с братята и сестрите си, и с всичките си роднини.

Юпитер в Близнаци ще ви даде богатство на идеи за ръководене на всякаква работа, особено когато става въпрос за строителство от най-различно естество.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?