Следвайте ни

Високопреосвещените ни митрополити имат канонично и морално право да бъдат избирани за български патриарх. Другото е от Лукавия

viber icon

Тодор БИКОВ, политолог
Интервю на Евелина ЗДРАВКОВА

Г-н Биков, след блажената кончина на патриарх Максим предстои Българската православна църква да избере нов патриарх. И по въпроса кой да бъде той започнаха небивали баталии в обществото. Стигна се до там, че дори членовете на Светия синод бяха атакувани и противопоставяни един на друг, разделиха ги на "враждуващи" лагери, неистово започнаха да ги компрометират чрез много от медиите: Защо се случва всичко това?
Истината е, че християнската Църква, още от появата й на света преди двайсет века на Петдесетница, когато "всички се изпълниха с Дух Свети" /Деян. 2:4/, винаги е имала и ще има непримирими врагове, които са воювали и ще воюват с нея, като са целели и целят напълно и завинаги да я погубят. Църковната история ни разкрива векове на покъртително мъченичество за Христовата вяра, ала това е друга тема. Както също важна, но друга тема е и въпросът кой и защо преследва истинската православна вяра и Църква.
Затова конкретно ще премина към въпроса ви за предстоящия избор на български патриарх и режисираните крамоли около него.
Но първо догматически ще осветля какво е Църква, от какво се състои тя и каква е целта на нейното съществуване. Изясняването на тези въпроси е особено важно, защото болшинството българи, които близо половин век бяха възпитавани в краен атеизъм и дух на богоборство, не могат да си оформят веща позиция. Разбира се, въпреки тежките времена за Църквата Бог не допусна народът да се откъсне от Христа, защото е обещал на  тези, които вярват  в Господ Иисус Христос и Го изповядват като Бог и Спасител, че върху тях: "на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят" /Мат. 16:18/.
Но макар че и "душата по природа е християнка", само вяра  - без дела и светлината на знанието, не е достатъчна, за да бъдем наистина и завинаги Христови в Църквата, и чрез нея. Защото само в Църквата вярващите встъпват в единение помежду си и с всички разумни същества - с ангелите и с душите на праведниците - само в нея стават членове на великото Царство Божие, което обгръща векове и вечност, небе и земя и се управлява от нетленния Цар Господ Иисус Христос.
Ала Църквата и Царството Божие не са едно и също. Царството Божие е духовно, невидимо, то е тържествуващата Църква, която обхваща небесните ангели, светци и праведници, а земната, войнстващата Църква, е на път към Небесното царство Христово и тържеството в Христа. Земната Църква е видимо, организирано единство на вярващите в Господ Иисус Христос, които имат общ култ и управа и е не само път към Царството Божие, но и негово осъществяване на земята, само че непълно, в някаква степен и в някои отношения. Предназначението на войнстващата Църква е преди всичко да проповядва Небесното Царство Христово, да приема чрез светото кръщение членове за него, да ги усъвършенства в духовния живот чрез тайнствата, богослужението и с други църковни средства и да бъде среда, в която членовете й да възрастват в идеала - Царството небесно. Целта на Църквата най-ясно се посочва в богооткровените думи на св. ап. Павел: "И Той /основателят и основата на светата Църква, Господ Иисус Христос - бел. ТБ/ постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването на Сина Божи, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство" /Ефес. 4: 11-13/.
Обобщено казано: Църквата е богочовешко единство на вярващите в Богочовека Господ Иисус Христос, които в Него и чрез Него търсят спасение от греха и смъртта чрез духовно общение и единение с Бога  и очакват да възкръснат за живот вечен след    Второто Христово пришествие.  Това общество, основано от самия Христос,  не е човешка организация, а богочовешки организъм в едно тяло Христово с невидим Глава Иисус Христос. То се обединява от еднаква вяра, единно свещеноначалие /иерархия/, еднакви тайнства и постига освещение и спасение чрез действието в него на Духа Божи.
Това е едната и единствена Църква, която богоуподобява и спасява човека.
Възможно ли е тази Църква да се заблуди и да избере недостоен български патриарх?
Това е невъзможно, защото Дух Светий учи Църквата, а Той е онзи истински Утешител и Осветител, когото Христос изпрати от Отца, за да учи на истина и да просветлява ума на верните. Светият Дух говори в Свещеното писание чрез пророците и апостолите, а посредством светите отци и учители, чиито правила и истини са признати от светите вселенски и поместни събори, Той учи Църквата. Затова Българската православна църква, като част от Вселенската православна църква,  не може да бъде заблудена и да избере недостоен патриарх. Няма как чуждо тяло да стане част от тялото Христово. Възможно е последващо отпадане от Църквата, но не поради заблуда на Духа Светаго, а заради отдалечаване от Живоначалния Дух.
Върху българските митрополити, които може да бъдат номинирани и избирани за патриарх, се изсипаха всевъзможни обвинения, но най-натрапливо се пропагандира принадлежността на повечето от тях към службите на Държавна сигурност, които били "част от репресивния апарат на тоталитарната и атеистична социалистическа България"?
Това дори да е факт, не е аргумент. Църковният клир и църковният народ имат общи задължения към социума - семейството, обществото, държавата, - всеки от своята позиция. Като членове на Църквата те се подчиняват на нейните правила и канони, ала като граждани на държавата са длъжни да изпълняват законите й, а също нейните изисквания, когато те не противоречат на Божиите норми, защото "Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци"/Деян. 5:29/. А и Сам Христос ни учи: "Отдавайте прочее кесаревото кесарю, а Божието Богу" /Мат. 22:15-21/. Самият Той общувал с военачалници, митари и други държавни чиновници, помагал им и ги приемал за свои последователи. Когато римският прокуратор на Иудея Пилат Го попитал: "Не знаеш ли, че имам власт да те разпна, и власт да те пусна?", Христос отговорил: "Ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише" /Иоан 19:11/. Църковен съд не е доказал, че нашите митрополити са пристъпили Божите закони, когато и ако са работили в интерес на държавата и обществото, което е тяхно гражданско и архипастирско задължение. Следователно всеки от тях е достоен да бъде номиниран и избиран за български патриарх.


Още от категорията

Виж всички

Коментари (8)

Александър Терзиев

Александър Терзиев

22.01.2013 | 23:49

Интервюто на Биков е компетентно и точно на място в това смутно време,когато политици,атеисти и християни се мъчат да въстановят христовата вяра,за повечето българи. Затова в началото на интервюто си той дава сведения за вярата в Бога и християнската църква,за тези "другари",които изливат злобата си не където трябва.С епитети показвайки невежество и ниска ителектуална култура.Познавам Тодор Биков отдавна, поет,ерудирана личност,не пие,не пуши и добър шахматист. Много добре го казва "Славчо" за плюнките.

Отговори
0 0
Перуника

Перуника

22.01.2013 | 12:26

БРАВО!!! Истинно и въжделено Слово! И съвсем на мястото и времето си. Напряко на опитите за духовна минерализация на целия славянски православен свят! И налагането на псевдо-вяра и утилитарна религия. Мусорът, на чиито вредителски вмешателства, неотлъчно и с типичния си бесноват вой, рови като прасе в коптор сред бисерните авторитети на Словото. И в първосигнален амок хипервентилира от безпомощната си тъпотия! Камараде "Другар", блеснали сте като муха еднодневка на чело. Понятно е, че изпитвате "ужас". Дали и кое слънце ще изгрее за вас?...

Отговори
0 0
Славчо

Славчо

22.01.2013 | 10:56

"Другара", Биков е толкова виосоко като политолог, творец и човек, че плюнките ти няма да го стигнат, а ще се върнат върху теб. Хак да ти е!

Отговори
0 0
Ортодокс

Ортодокс

22.01.2013 | 09:16

Хей, "Другар"-а, я си прибери рогата и си глътни отровата, която изливаш! Форумът не е демоническо сборище. А интервюто говори чистата истина. Не познавам интервюирания, но съм възхитен от изключителната му компетентност и прецизност. Отговори със същото, "Другар"-ю!

Отговори
0 0
Ортодокс

Ортодокс

22.01.2013 | 09:16

Хей, "Другар"-а, я си прибери рогата и си глътни отровата, която изливаш! Форумът не е демоническо сборище. А интервюто говори чистата истина. Не познавам интервюирания, но съм възхитен от изключителната му компетентност и прецизност. Отговори със същото, "Другар"-ю!

Отговори
0 0
Ортодокс

Ортодокс

22.01.2013 | 09:16

Хей, "Другар"-а, я си прибери рогата и си глътни отровата, която изливаш! Форумът не е демоническо сборище. А интервюто говори чистата истина. Не познавам интервюирания, но съм възхитен от изключителната му компетентност и прецизност. Отговори със същото, "Другар"-ю!

Отговори
0 0
Познавач

Познавач

22.01.2013 | 08:50

...Блажени бъдете когато ви хулят заради Христовото име, защото и с Христо така постъпваха: хулиха Го и Го убиха...

Отговори
0 0
другар

другар

22.01.2013 | 08:40

Какъв политолог е този малоумник Биков? Бездарник, пиянде и комунистическа подлога.Ужас, той дава акъл...

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?