Следвайте ни

Предложение за защита правата на душата срещу "анатема" и "враг"

Ваклуш Толев - духовен ръководител на Общество „Път на Мъдростта“

viber icon

През 1998 г. в чест на 50-годишнината от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека Общество Път на Мъдростта представи чрез официално писмо до Комисията по правата на човека към ООН предложението на Ваклуш Толев за защита правата на душата.

Ваклуш Толев в своето    Обръщение казва:

„Обществото Път на Мъдростта и лично аз приемаме гласуваната в ООН на 10.12.1948 г. „Всеобщата декларация за правата на човека“ като един от най-достойните дни на световната воля и мисъл – адресирана пряко в защита правата на човека.

Историческата памет спомни на човечеството нравствените повели и Божии заповеди от най-древни времена до модерните конституционни гаранции и международни конвенции.

Но, Господа, остана един незащитен „терен“!

Обществото Път на Мъдростта и лично аз предлагаме идея за разширяване периметъра на охранителната сила на „Хартата за правата на човека“ и върху незримата, но реална субстанция – Душата, защитена от анатема, както се защитава незримата съвест с моралните стойности на съответната епоха.

Душата – признавана и защитавана от всички религии; проклината и отлъчвана, когато някой смени убеждение или изкаже несъгласие.

Затова Христос ще каже: „И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.“ (Матей 10:28.) Именно институцията религия прилага анатема (anathema) – проклятие и отлъчване – извършва едно узаконено „милосърдие“ (в кавички пази от заблуда).

Проклятието анатема е най тежката лична духовна покруса и най-оскърбителната характеристика за националния и исторически дух, и обезсилена воля за мирово братство!

Със същата отрицателна енергия е наситено и понятието враг – употребено в светските взаимоотношения.

Тъй като наказателното въздействие в частност на „анатема“ и на социалната обида  „враг“, не са били третирани и предмет на преценка в Международната харта за правата на човека, ние предлагаме на уважаемaта Комисия към ООН по правата на човека да включи към Пакта член или клауза към някой от членовете – защита на Душата с определящ състав, че анатема е неприложима като унижаващо и убийствено наказание спрямо човека и да се премахне като санкция, в която и да е религия. Логично е, че в третото хилядолетие не може да се влезе с отрицателната радиация на понятието враг. „Обичай врага си“, каза Христос – имайки предвид своя събожник, т.е. да се освободи човекът от колективната психоза на оцеляването!

Спасете Душата – тя е свидетелство на миналото!”

Ваклуш Толев е роден на 7 януари 1923 г., на деня на Рождество Христово, в с. Поповица, Пловдивско, България. Приключва земния си път на 27 ноември 2013 г. в гр. София.

От 1991 г. Ваклуш Толев чете лекции в Пловдивски и Софийски университети, изнася слова и беседи в различни културни центрове на България. От 1993 г. реченото му слово се публикува в неговото авторско списание „Нур“ („нур“ – негаснеща, нетленна светлина), в което той оформя цялостния облик на едно ново Учение, наречено от него Път на Мъдростта.

От гледна точка на Учението на Мъдростта Ваклуш Толев разглежда редица теми, свързани с духовния, културния и историческия живот в личното и социалното битие на човека. 

Идеите на Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев са не само проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията и пp. – те са принос към бъдещето като визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие с Културата на Мъдростта!

Негова е идеята, която той прокламира в ООН, в Хартата за правата на човека да се включи клауза за правата на душата.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?