1553

Очаквайте „Детски фестивал на знанието и движението – Пловдив 2024“ на 1 и 2 юни

Заповядайте на традиционния „ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЗНАНИЕТО И ДВИЖЕНИЕТО – ПЛОВДИВ 2024“, който тази година ще се проведе на 1-ви и 2-ри юни. Организатори за пета поредна година са НБ „Иван Вазов“, Асоциация за социална, здравна и правна помощ, Съвместно командване на специалните операции и Клуб за планинско-приложни спортове „Агарта“. Фестивалът се посвещава на Международния ден на детето и има за цел да провокира децата, освен да придобиват знания чрез четене, да се запознаят и със здравословния и активен начин на живот, разумното и безопасно пребиваване сред природата.

По време на събитието децата ще имат възможност да се запознаят с дейността на различни
държавни, общински и неправителствени организации и структури, чиято дейност е ангажирана с туризъм, екология, спорт, действия по спасяване и по превенция на аварийни ситуации в планината, с оказване на долекарска помощ, с организиране на хуманитарни и общественополезни акции и др.

Поканата остава отворена и всяка организация, правителствена или неправителствена, която има желание за участие, може да го заяви в срок до 30 май 2024 г.

Участието във фестивала не е обвързано с такса.

Лица за контакт:
Васил Попов – 0988 932 981
Крум А. Сираков – 0888 22 90 73

 

ПРОГРАМА

1 и 2 юни, от 10 до 16 ч.
Мероприятията ще се провеждат едновремнно в следните локации:

Цар Симеоновата градина; Виенския павилион; стената на НБ „Иван Вазов”; подножието на Бунарджика; Фоайе на НБ „Иван Вазов”.
* На западната стена на Библиотеката ще се провежда изкачване на висока сграда по алпийски способ.
* В подножието на Бунарджика, в близост до църквата „Св. св Петър и Павел“ ще се провежда скално катерене.
* Дейността на институции и организации, свързани с туризма; екологията; опазването на околната среда; спорта; долекарската помощ; планинското и аварийното спасяване; пожарната и аварийна
безопасност и др. ще са локализирани в Цар Симеоновата градина и в Библиотеката
* Организирано е рисуване по алеите на Цар Симеоновата градина.

 

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА СА ПОКАНЕНИ:

1. Българска федерация по спелеология, която осигурява оборудване за изкачване стената на НБ „Иван Вазов“;
2. Сдружение „Планинско спасяване“ – Пазарджик, което също осигурява оборудване за изкачване на НБ „Иван Вазов“;
3. Сдружение Аварийно спасяване – Пловдив, което ще демонстрира техники за първа долекарска помощ и спасяване при бедствия и аварии;
4. Планинско спасяване – Пазарджик, което ще демонстрира оборудване за спасяване на пострадали в планината;
5. Пещерен клуб - скално катерене „Стринава” – Дряново, който ще участва в осигуряването на безопасността на изкачването на Библиотеката;
6. СКСО (Съвместно командване на специалните операции), което ще проведе занятие по ориентиране с карта и компас и ще участва в осигуряването на безопасността на изкачването на Библиотеката;

7. Алпийски клуб – Пловдив, който ще осигури безопасността при провеждането на упражненията по скално катерене в подножието на хълм Бунарджика;
8. ОД на МВР – Пловдив, която ще демострира техника и оборудване, работа на служебни кучета и запознаване с безопасността на движението;
9. Книжарница „Мечо Пух“ – Пловдив, която ще организира рисуване на открито;
10. Клуб за планинско-приложни спортова „Агарта“ – Пловдив който ще участва в осигуряването на безопасността на изкачването на НБ „Иван Вазов“;
11. Пещерен клуб – Казанлък, който ще участва в осигуряването на безопасността на изкачването на Библиотеката.

*Деца под 18 години ще се допускат до алпийската част от програмата при писмено съгласие на родител и след запознаване на същия с правилника за катерене. Правилникът ще бъде поставен на видно място и на двата пункта за катерене, на които инструкторите ще отговорят на всички възникнали въпроси.
*До проявата не се допускат организации с политическа, расова и религиозна насоченост.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?