Подай сигнал

Край на имитациите на мляко и сирене в бакалията!

От 13 януари влизат в сила нови правила за етикетиране и продажба на продукти с палма

Бизнес зона

от Мария Петрова 2125 прегледа 0

Край на имитациите на мляко и сирене в бакалията!

Иде ли краят на заблудата с продажбата на млечни и имитиращи продукти? Това би трябвало да стане факт, ако контролният орган в лицето на Българска агенция по безопасност на храните и производителите имат добрата воля да прилагат стриктно поредните изменения в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Същата бе приета с Постановление №119 на Министерския съвет от 2012 г. и коригирана с Постановление №135 на Министерски съвет от 9 юли 2018 г. След 6-месечен гратисен период трябва да влезе в сила от 13 януари 2019 г. До тази дата е срокът, в който стоките, произведени от смеси на мляко с растителни мазнини с подвеждащи имена, може да се предлагат на пазара.

След това Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки дали се спазват измененията в правилата за продажба на имитиращите млечни продукти. Същият сценарий се предлага на потребителите от няколко години, но засега без успех.

Според новата стара наредба имитациите трябва да бъдат опаковани в индивидуална разпознаваема опаковка, а потребителите да ги намират на точно обозначени щандове. В наименованието на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се забранява използването на думата „млечен“ или нейни производни. При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета в непосредствена близост до наименованието на продукта с едър шрифт задължително се посочва „Имитиращ продукт“ и ясно обозначение на компонента или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки.

Също миналото лято беше променена и Наредба №1 за хигиената на храните, така че влагането на растителни мазнини в истинските млечни продукти да бъде предотвратено още в мандрите. Според нейните разпоредби производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.

Към настоящия момент имитиращи продукти произвеждат 23 производителя. От сайта на БАБХ е видно, че пловдивските сред тях са: "Снеп Груп"ООД - Раковски, "Гайтан корпорейшън" ООД - с. Тополово, "Галко" ЕООД - с. Желязно, и "Вълчев" ООД - Асеновград. Преди приемането на промените в наредбата 63 предприятия са имали възможност за производство на двата вида продукти.

""""""""""""""""""""""""ВГРАДКА

ТРИ ФИРМИ ОТНЕСОХА САНКЦИИ ЗА ИМИТАЦИИ

През 2017 г. Комисията за защита на конкуренцията глоби три млекопреработващи компании за липса на обозначение на немлечни мазнини върху опаковките на продукт, претендиращ да е "бяло саламурено сирене". Имуществена санкция по 40 хил. лв. отнесоха "Рафтис - милк" ЕООД , "Сирма Приста" АД и "Чех - Йосиф Новосад" ООД. Сумата бе 1% от нетните приходи от продажби на всяка от фирмите за предходната финансова година.

Коментари