Подай сигнал

Кметът на община Доспат Елин Радев: Градът променя облика си с нов център от 33 дка

Имаме крайна нужда от разширяване на капацитета на регионалното депо за битови отпадъци

Интервю

от Петя Гайдарова 664 прегледа 0

Кметът на община Доспат Елин Радев

Господин Радев, новината, с която Доспат завърши 2018 г., бе обявеното обществено обсъждане за изцяло нов център на града. Ще се справи ли малка община с такава мащабна промяна?

<197> Длъжни сме да направим тази промяна, тъй като сме курорт, а доста от почиващите сега не могат да разберат къде е центърът на града. Туристите стават все повече, привличат ги нашата природа, язовирът, чистият въздух, гостоприемството ни. В същото време градът не е променил визията си в отговор на този туристически интерес. Имаме туристи както от България, така и от Гърция през цялата година. Ако искаме Доспат да има поминък от туризъм, трябва да работим целенасочено за това.

Какво е залегнало да се направи по проекта за нов градски
център?

Самият нов център ще се намира в горната част на града и ще бъде свързан с уникалния ни парк-музей на родопската чешма, който е на площ от около 18 декара, както и с осветените алеи около яз. „Доспат“. Прочути са нашите майстори на чешми, на тях е посветен и празникът на Доспат. Свързването на центъра с парка с чешмите е логично. С новите площи там ще се получи парково-атракционен комплекс с 33 декара площ. Използваме изцяло общинска земя, има само един частен имот, който може да се наложи да бъде отчуждаван, но той е в периферията. Общинският съвет в Доспат взе решение да се организира конкурс за проекта за новия градски център в края на юли м.г. Идейният проект бе одобрен. След конкурс по проведена обществена поръчка бе избран изпълнител за изготвянето на проекта. Предстои да се изготви подробен устройствен план от Общината и технически проект за изграждане на новия център от спечелилия конкурса. Площта на новия център е 17 437 кв. м. Предвиждаме в него да има площад, сцени, фонтани, зелени площи за почивка с пейки, детски кът, 60 нови паркоместа и др. Спортната площадка, която е в терена, до Спортната зала ще бъде изместена, а на сто метра от центъра ще бъде новата общинска сграда на Доспат. Събираме мненията на гражданите как да изглежда новият център, като представихме проектираната визия. Предложения от жителите на общината ще се приемат в управата до края на февруари. Планираната инвестиция в новия център е за 3.5 млн. лв., имаме уверения, че ще получим за това целево финансиране от държавата.

С какви средства ще се прави новата сграда на администрацията?

Получихме преди броени дни с постановление на Министерски съвет 950 000 лв. за ремонт на сградата на ПГ "Васил Левски“. До юни т.г. общинската администрация ще се премести в новата сграда. Тя е на 10 етажа, за нуждите на администрацията ще ползваме три етажа от нея. В проекта е предвидена вертикална планировка, вътрешна реконструкция и офис оборудване за 350 000 лв.

Какво предстои да се случи в общината през тази година?

В края на ноември м.г. връчих почетен знак на община Доспат на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Отличието е заради подкрепата за училищата и учителите ни от страна на МОН. В нашата община е единственото училище в родопско село, което се разширява, тъй като капацитетът на сградата му не достигаше и децата учеха на двусменен режим. Това се преустановява от началото на тази година с изградените нови класни стаи. Инвестицията за разширението на училището в село Късак е в размер на 363 хиляди лева.

Предстои да се реконструира улична мрежа във всички населени места от пролетта с инвестиция от 1,9 млн. лв. целево по постановление на МС. През май м.г. с кметовете на общините Борино, Девин, Сатовча и Сърница подписахме договор за изграждане на инсталация за отпадъци на регионалното депо в община Доспат по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Договорът е за изграждане на инсталация за компостиране и за предварително третиране на боклука. Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране.
От Местната инициативна група спечелихме финансиране за три спортни площадки в големите села - Барутин, Змейца и Бръщен, на обща стойност 400 000 лв. Предстои те да се правят през тази година. Осигурени са 500 000 лева за създаване на зелени площи във всички населени места и процедурата е стартирала. В проекта сме включили алея с воден атракцион за развлечение на туристи на площ 1,7 декара.

Как се развива туризмът?

Фактите говорят, че туризмът се развива много добре. Издаваме доста разрешителни за строеж и доста сгради се строят. Гледаме да помагаме на инвеститорите, да изкарваме бързо документите и да спазваме нормите, защото всички искат много етажи. В последните три години се отвориха 4 нови хотела и общата ни база за туристите вече е 800 легла. Много туристи привлича общинският екокъмпинг. През цялото лято имаше повече желаещи от капацитета му. Подготвили сме проекти покрай язовира за втори къмпинг и за нова пешеходна и велоалея от 8 км и половина, както и за цялостно асфалтиране на пътя от западната страна на язовира, към Гоце Делчев. Стартирахме преди броени дни процедура за още асфалтиране за 3.5 млн. и търсим финансиране.

През миналата година отчетохте много проекти, смятате ли, че с тях се е подобрило качеството на живот на доспатчани?

Определено, и предстои още да се подобри. Съвсем различно е качеството на живот на хората в Доспат, които пият вода от сменения главен водопровод от водоема до горната джамия в града през последната година. 6.5 млн. лв. ще бъде инвестицията във водопроводната мрежа във всички населени места без общинския център - вътрешна и външна. Само новият водопровод на село Барутин по проект на общината по Програмата за развитие на селските райони е 14.5 км.

Искам да отбележа също, че Доспат е първата община в Смолянска област, в която приехме Общ устройствен план в края на м.г. Това е важно за нас, защото от 1 януари 2019 г. за земеделски земи не могат да се правят ПУП и да се преотрежда терен от земеделска земя за строителство, ако няма Общ устройствен план.

Имате ли проблеми, с които не можете да се справите?

Имаме крайна нужда от разширяване на капацитета на регионалното депо за битови отпадъци. Депото е пълно на 98%. От три години алармирам пред МОСВ за това. Проектът е в ПУДООС от началото на мандата и оттогава чакаме финансиране. Никой не му обръща внимание и в един момент 5 общини няма да имаме къде да си хвърляме боклука. Около 5 млн. лв. са нужни за разширение на сметището, което е предвидено да се направи вертикално.

Кметът на община Доспат Елин Радев: Градът променя облика си с нов център от 33 дка

Коментари