Подай сигнал

Карлово тегли 5 милиона кредит за стари дългове

Заемът ще сложи край на запорите, които държавни и частни съдебни изпълнители ни налагат, твърди кметът Емил Кабаиванов

Регион

от Цветана Георгиева 528 прегледа 0

Карлово тегли 5 милиона кредит за стари дългове

Карлово поема общински дълг в размер на 5 милиона лева. Местният парламент даде съгласието си кметът Емил Кабаиванов да подпише договор за кредит с финансова институция, договор за особен залог и всички необходими документи, свързани с кредитната сделка.

Преди предложението за поемането на този дълг да бъде внесено в Общинския съвет, администрацията организира обществено обсъждане. То се проведе на 6 март, а присъстващите граждани не дадоха предложения и конкретни становища по изложения проект.

Сумата от 5 милиона лева, която ще бъде изтеглена от банка като заем от общината, ще покрие просрочени задължения на администрацията, натрупани през последните години към доставчици на услуги от различен характер. А общият размер на тези задължения към края на февруари е 6 755 549,18 лева.

Според приетото от Карловския парламент решение, дългът от 5 милиона лева заедно с лихвата, която предварително се изчислява на максималния размер от 4.5%, ще бъде изплатен за срок от 10 години.

Наличието на просрочени задължения създава сериозни проблеми в работата на община Карлово. Това затруднява и обслужването на текущите разходи и задължения, заяви кметът Емил Кабаиванов. Голяма част от контрагентите предприемат принудителни действия за събиране на своите вземания. Това води до плащане от страна на общината на значителни по размер лихви за забавено плащане, разноски и такси за водене на съдебни дела. Непрекъснатите запори, които налагат частните и държавни съдебни изпълнители, затормозяват изпълнението на бюджета и дейностите на общината, обясни Кабаиванов. Според него много често разходите по дела, лихви и такси на частни съдебни изпълнители надвишават неколкократно размера на задължението. Освен това при постоянните запори се нарушава ритмичността в разплащанията по текущи договори.

Последната промяна на Закона за общинския дълг, която влезе в сила от 1 януари, дава възможност на общините да поемат дългове за разплащане на просрочени задължения. Идеята за ползване на банков кредит за разплащане на просрочени задължения не е нова за община Карлово, но нейното реализиране влиза в ход едва след тази промяна в закона.

Кметът на общината ще избере финансова институция, от която да бъде взет кредитът, стана ясно от решението на Карловския парламент. А през тази година общината ще изплати сумата от 1 557 716,70 лева по този дълг, след като вземе кредита. При заложения максимален лихвен процент от 4,5 на сто месечният размер на лихвата ще бъде 18 750 лева, а общият размер на лихвите през тази година няма да надвиши сумата от 187 500 лева. През 2019 година плащанията по дълга ще бъдат 785 747 лева, коментира Кабаиванов по време на дебатите на заседанието на Общинския съвет.

Осигуряването на ресурс от 5 милиона лева ще даде възможност на общината бързо да се разплати с кредиторите си, обясни кметът. Кредитът ще бъде обезпечен с учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи приходи на общината.

Коментари