Подай сигнал

„Инвестбанк” купува банка „Виктория” на КТБ

Бизнес зона

от Мария Петрова 821 прегледа 0

„Инвестбанк” купува банка „Виктория” на КТБ

„Инвестбанк” купува банка „Виктория” - дъщерна на фалиралата КТБ. От сделката в КТБ ще се налеят 2 800 000 лева, става ясно от съобщения на КТБ до медиите.

Синдикът на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) сключи с „Инвестбанк“ АД рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на съвкупността от следните финансови активи: 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация. Подписването на договора е в резултат от проведена процедура за продажба на съвкупност от финансови активи по реда на чл.87, ал.5 във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност, открита с решение от 29.06.2017 г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха „Инвестбанк” АД и „Българо-американска кредитна банка“ АД. След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти синдикът на КТБ АД е избрал „Инвестбанк“ АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи.

Изборът бе одобрен с решение на Управителния съвет на ФГВБ от 26.03.2018 г. Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ АД към ТБ „Виктория“ ЕАД ведно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката. Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ „Виктория“ ЕАД краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи осигуряват не само пълно възстановяване на направената от КТБ АД през юни 2014 г. инвестиция под формата на акции и други финансови инструменти, но и формират печалба в размер на около 2 800 000 лева.

Коментари