Следвайте ни

Вече бившият финансист Илия Кирчев: Не съм гръмоотвод на кмета, нито жертвен агнец

viber icon

Представата ми за добро и полезно явно е различна от тази на някои общински съветници и техните партийни началници

Никога не съм казвал думи, които не мисля, не съм защитавал тези, в които не вярвам

Добри предложения за пловдивчани бяха спирани по волята на човек, който не е спечелил доверието им на последните избори

Докато бях в Общината, нито един лев от парите на пловдивчани не е отишъл на вятъра

Във всяка една система, независимо дали е частна, или държавна, 20% от хората вършат 80% от работата

Към наследника: да си поръча легло в кабинета и да вземе извинителна бележка от кмета за пред жена си

 

- Г-н Кирчев, вече не сте на служба в Община Пловдив. Какво си казахте на раздяла с кмета Здравко Димитров?

- Само добри думи. Благодарихме си за общата работа. Обещахме си да се чуваме редовно и да продължим да обсъждаме започнатите проекти, по които ме покани да му бъде личен съветник. Приех, защото смятам, че Здравко Димитров има голям потенциал да промени Пловдив, и всички трябва да му помагаме. Кметът е голям актив за Пловдив, човек с огромен опит в политиката и харизма.

 

- Защо не улучихте ваксата? Кой сбърка - вие или кметът?

- Никой не е сбъркал. Просто когато се налага да защитаваш кауза, която е добра и полезна за града, но се сблъскваш с най-различни интереси, всеки реагира по свой начин. Винаги съм настоявал, че всяко решение трябва да защитава интересите на възможно най-много граждани, а не партийни или на някаква друга група хора. Вероятно в този смисъл не съм бил достатъчно диалогичен, което сигурно не е добре за един зам.-кмет. Исках каузите да се реализират по най-добрия начин в рамките на средствата, с които общината разполага. Но това явно невинаги съвпада с интересите на общинските съветници, по-голямата част от които гласуват с други мотиви.

- Кметът твърди, че за 10 месеца не сте свикнали да се държите като управленец и сте останали в кожата на банкера. Каква е разликата, когато един експерт работи в частния и в публичния сектор?

- Още когато влязох в общината, казах, че съм решил да напусна банковия сектор с патриотичната идея да помогна на родния си град със знанията, опита и контактите, които имам. За съжаление се оказа, че голяма част от добрите неща, които предложих, не срещнаха подкрепа от политическите сили, представени в Общинския съвет. Това обезсмисля усилието да продължавам да го правя. Напоследък така се изопачаваха мои предложения и срещаха толкова яростен отпор, че реших - по-добре да не го правя, защото мога да навредя, вместо да помагам. Всички предложения, които съм правил, са били неща, в които вярвам. В този смисъл мисля, че винаги съм бил честен към гражданите на Пловдив. Представата ми за добро и полезно обаче явно бе различна от тази на някои общински съветници и техните партийни началници.

Аз лично съм мислил за общината, че трябва да създава и добавена стойност, да харчи разумно и ефективно средствата си. Не смятам, че съм бъркал, но

голяма част от моите предложения бяха пратени във фризера.

В частния сектор решенията се взимат доста по-бързо и затова той е по-ефективен. В общината е различно. В частния сектор се гони печалбата, а в публичния целта е обществените средства да бъдат похарчени така, че да допринесат в максимална степен за развитието на обществото, да генерират нови услуги, да подобряват жизнената среда, да осигуряват по-добри условия за бизнеса. Това е печалба за цялото общество. И тук е ролята на финансиста - да прецени кога едни средства ще бъдат похарчени в полза на града и хората и кога ще бъдат прахосани на вятъра. За второто имаме много примери в града по време на предишния мандат.  

- Чувствате ли се като гръмоотвод, който трябваше да поеме ударите срещу кмета?

- Не, защото през цялото време съм бил себе си. Никога не съм казвам думи, които не мисля, не съм защитавал тези, в които не вярвам. Всеки отговаря за себе си дори в управлението. Ако имате предвид, че съм използван като жертвен агнец, не се чувствам като жертва.

- Бюджетът е инструмент, с който властта реализира управленската си политика. Вие какви приоритети заложихте в бюджета за тази година и успяхте ли да ги реализирате?

- Всичко, което съм предложил, е направено с мисълта за най-ефективното използване на публичните средства. Така е съставен и бюджетът. При представянето му казахме, че основните ни приоритети са в сферата на образованието, инвестициите и важните инфраструктурни обекти. Именно затова заговорих и за привличане на външно финансиране, защото то сега е при много изгодни условия. Добри примери за това има в други градове, включително и в столицата, които чрез различни финансови инструменти - кредити, облигации и др., реализираха най-важните си проекти и осигуриха своето развитие. Това в Пловдив не се случва, засега.

Когато говорим за изпълнението на бюджета, трябва да кажем, че никой миналата есен не е очаквал пандемията и кризата. Ние обаче се справихме добре и втази ситуация.

Защитихме и кредитния рейтинг на града,

което ни дава добри възможности, ако все пак се решим да потърсим финансиране за важните проекти. Използвахме контактите си, за да намалим лихвите по стари кредити.

Осигурихме сериозна подкрепата на малкия и средния бизнес в месеците на извънредното положение, реализирахме важни мерки. Намалихме някои такси и позволихме безплатно използване на общински площи за сервиране и търговия на открито за срока на извънредното положение, а и след него. Целта ни бе да компенсираме бизнеса за част от загубите и да може той по-бързо да се възстанови от последствията на затварянето по време на извънредното положение.

Разписахме и стартирахме важни проекти по европейски програми, като спасихме близо 40 млн. в риск по „Региони в растеж“. Като ръководител на междинното звено трябва да кажа, че по-голямата част от проектите са на финалната права, а за някои вече има и подписани договори за финансиране.     

В сферата на образованието не спряхме нито една програма, а училищата минаха бързо в режим на онлайн обучение. Стартирахме строителството на нови детски градини и площадки за отдих и спорт, строят се нови паркоместа.

Успяхме да осигурим средства за реализиране на важни проекти в областта на сметосъбирането и околната среда. Те вървят с пълна сила, а по тях не е работено с години.

Проблемът със събирането и депонирането на отпадъците е изключително сериозен и ще се задълбочава, ако не започне да се решава веднага. Наложително е да осигурят пари за рекултивирането на съществуващите сметища и за изграждането на нови клетки на депото в Шишманци. Там проектът е за 4 клетки, а са изградени 2. За Шишманци и Цалапица трябва да се подготвят и нови комплексни разрешителни, защото предстоят рекултивации, които са вид строителна дейност. Това е задължително и струва пари.

Пред града има и други големи предизвикателства. Като европейци трябва да станем част от т. нар. „Кръгова икономика“. Нейната цел е до 2050 г. да депонираме на сметищата само 10% от отпадъка, който произвеждаме, а всичко друго да се оползотворява. По този въпрос трябваше вече да сме напреднали значително, но за съжаление нищо реално не е направено, откакто е изграден заводът в Шишманци преди 17 години.

Сметосъбирането и депонирането дълго време бяха тема табу,

но сега е наложително да започнем да говорим по нея.

- Когато поехте мандата, направихте ли одит на общината и какво показа той?

- Да. Одитът продължава и до днес. Той показа сериозни нарушения като тези в Транспортния проект в частта за изграждане на системите за електронно таксуване и информация за движението на автобусите. Те видимо не са изпълнени както е договорено, но са разплатени от предишната управа и с това вече се занимава прокуратурата. Има сериозни пропуски и при реновацията на трите булевард и строителството на бул. „Северен“ със заема от ЕБВР. Дейностите там са оскъпени с 12 млн. лева с ДДС. При взимането на кредита прогнозите са били за по-малко от 30 млн., а след завършването на обектите се оказва, че трябва да се платят на „Щрабаг“ близо 42 млн. Част от тях все още не са разплатени и общината търси спешно пари. Проектът е изпълняван на инженеринг, но явно не са били предвидени всички необходими дейности и се е налагало да се възлагат нови, което е довело до оскъпяването.

- От години се говори за раздути щатове в Община Пловдив, мъртви души и неефективни служители. Направихте ли анализ на работата на администрацията?

- Това е изключително сложен одит, за какъвто трябва да се отделят повече средства в бюджета. За съжаление не успяхме да осигурим такива пари. Надявам се това да се случи в рамките на следващия бюджет. Иначе аз съм направил собствен анализ на структурата на общината и работата на общинските предприятия. На база на събраните данни съставих предложение за редица оптимизации, които включваха и сливания на предприятия. Такова бе и намерението на кмета в началото на мандата. Проект за сливане на комуналните предприятия дори бе качен на сайта на общината. Тази идея обаче също срещна отпор в Общинския съвет и на практика бе провалена.

- Какво е финансовото състояние на общината днес? Верни ли са твърденията, че Пловдив е пред колапс, а 90% от собствените приходи отиват за заплати и издръжка на администрацията и ОП-тата, заради което важните проекти са в риск?

- Тези твърдения са силно преувеличени. Да, разходите за заплати и издръжка са големи, но в никакъв случай не са 90%. Реално общината събира 130-135 млн. лева. С тях освен заплати и издръжка се плащат субсидиите за спорт, култура, градския транспорт, лихви и главници по кредити. Пак с тези средства се изпълняват ремонтите и инвестициите в пътна и социална инфраструктура, част от капиталовата програма, която не е спряла. Така че

твърдението, че администрацията и общинските предприятия изяждат 90% от собствените приходи, е силно преувеличено.

Спекулира се много и с екипа на кмета. Тук искам да уточня, че заплатите на градоначалника, районните кметове и зам.-кметовете идват директно от държавния бюджет и по никакъв начин не влияят на градската хазна. Това са целеви средства от държавата и не могат да се харчат за друго. Така че и 10 да са заместник-кметовете, това няма с нищо да утежни общинския бюджет. А всички сме съгласни, че 10 глави мислят повече от една. В тази връзка искам да кажа, че кметът Здравко Димитров има фантастичен екип от прекрасни хора, които освен това са и много добри професионалисти. С тях той може да постигне много, ако има подкрепата на Общинския съвет и гражданите.

Изненадата за мен дойде от повишаването на заплатите на общинските съветници, които скочиха с 50%. Сега за няколко часа ангажимент те взимат повече пари, отколкото получават много служители и експерти в администрацията за цял месец работа. Разходът за заплати на съветниците скочи с половин милион годишно, което за целия мандат означава поне половината пари за строителството на една детска градина.

 

Илия Кирчев е финансист с огромен опит. Възпитаник е на Английската гимназия в Пловдив, по-късно взима магистърска степен по „Финанси“ в УНСС и професионална квалификация „Електроенергетика“ в Техническия университет, филиал Пловдив. В момента приключва магистратура по финанси, банково дело и недвижими имоти в SDA Bocconi & AUBG.

Цялата му кариера е свързана с банковия сектор. В последните 20 години е заемал мениджърски позиции като регионален управител последователно в търговските банки Алианц банк, Ейч Ви Би Банк Биохим АД, Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка) и Първа инвестиционна банка. В периода 2014-2018 година заема поста изпълнителен директор и член на УС на Българска банка за развитие.

 

Руси Чернев

Руси Чернев

Главен редактор

Руси Чернев е завършил Българска филология. През 1992 г. започва работа във в. „Марица. В периода 1997-1998 е главен редактор на „Стандарт Пловдив“. От октомври 2013 г. е главен редактор на „Марица“.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (17)

Кирчев, кажи кой е този човек!

Кирчев, кажи кой е този човек!

02.10.2020 | 10:10

"Добри предложения за пловдивчани бяха спирани по волята на човек, който не е спечелил доверието им на последните избори". Г-н Кирчев, защо не кажете кой е този човек и как точно го прави.

Отговори
14 1
оооооооо,

оооооооо,

10.10.2020 | 15:20

Тотев, кой - толкова ограби, че чак Боко се уплаши и го смени!

Отговори
1 0
Общинар

Общинар

01.10.2020 | 16:23

Просто започна да играе собствена игра. Защо пък гръмоот... И то на кмета, който беше плътно до него. Как не Ви е срам, г - н Кирчев. Я си кажете. А за отборен играч- въобще не Ви бива. Сбогом.

Отговори
11 5
До Герберастите

До Герберастите

01.10.2020 | 11:07

Герберасти отврат сте ! Слуги сте на един ръпон от автото и най големия крадец в историята . Кирчев истински мъж

Отговори
18 9
Голям

Голям

01.10.2020 | 11:05

Илия Кирчев - НАЙ ГОЛЕМИЯ .

Отговори
13 12
Деликатен

Деликатен

01.10.2020 | 12:17

Малко фалшиво звучи това с "харизмата с компетентността и възможностите и т.н. на Зикито но го приемам ,като изказ на добро възпитание и деликатно излизане от голямото блато наречено община Пловдив! Или както беше казал бившия Евро комисар Франко Фратини "България е едно голямо блато с много алигатори в него"!Така че за хранителната верига на корупцията е нужно малки риби и правилно постъпваш ,че изпълзяваш от блатото!

Отговори
13 2
Сик

Сик

01.10.2020 | 10:24

За да тръгне Пловдив първо трябва да се вкара Тотев в затвора.

Отговори
33 10
Браво, Кирчев!

Браво, Кирчев!

01.10.2020 | 09:52

Най-сетне някой да каже истината за политиката и управлението в Пловдив! Нищо, че е не съвсем директно. но всички знаем, че има задкулисие, което се управлява от Тотев и зависим Общински съвет. В него няма нито един съветник със свободна воля. Браво, Кирчев, много бързо им разгада схемите и затова ти биха шута ...

Отговори
34 8
Пловдивчанин

Пловдивчанин

01.10.2020 | 09:50

Кирчев е мъжкар . В тая помия Тотева Община или лягаш на помиярите или вдигаш главата си . Браво Кирчев по добре да запазиш достоинството си от колкото да се съгласиш да те използват . Миро Беляшки , Калинов как да работиш с такива люде ? Явно октопода става все по могъщ в Общината а потърпевши ще са отново хората . Кирчев доказа че си най достойния . Бягай далече от тая проказа на добър път !

Отговори
29 10
Джером К. Джером

Джером К. Джером

01.10.2020 | 09:24

Празни мисли на един празен човек.

Отговори
14 11
Магдалена

Магдалена

01.10.2020 | 08:54

Замазва ги нещата Кирчев, щастлив от обстоятелството, че се измъква от батака и бъдещите прокурорски неприятности доста бързо и хитро. Хайде сега, той ще подписва, а друг ще прибира милионите - не става така. Само милионите за боклука, които се плащат ежегодно, са не за затвор, а за каторга.

Отговори
31 3
Мирчев

Мирчев

01.10.2020 | 08:49

Прекрасният екип на кмета, според Кирчев, сигурно притежава някакъв скрит чар и още по скрити възможности, та още не са ги разгърнали пред хората на Пловдив, а вече мина една година от мандата.

Отговори
20 2

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какви трябва да са следващите мерки срещу COVID-19 в Пловдив?