Следвайте ни

Нова гора край река Марица

28 000 кв. м крайречна зона близо до гр. Стамболийски

viber icon

На 21 ноември 2019 г. екипът по консервация на WWF България, Община Стамболийски, Монди Стамболийски ЕАД и ентусиазирани доброволци засадиха близо 16 хил. фиданки и семена от местни растителни видове и вдъхнаха нов живот на близо 28 000 кв. м крайречна зона край гр. Стамболийски. Източен чинар, бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша и летен дъб ще бъдат засадени в едномесечен период по поречието на река Марица. 

Монди Стамболийски ЕАД е един от местните бизнеси, участващи в създаването на новата гора като част от глобалното партньорство между WWF и Mondi Group. “Това е третият участък за възстановяване на крайречни реки по поречието на река Марица, който се намира в близост до завод от Групата. Този проект е пример за съвместната ни работа с WWF в световен мащаб в посока защита на райони с висока природозащитна стойност и осигуряване на биоразнообразие и екосистемни услуги в райони, близки до нашите производствени мощности", обяснява Гладис Нейлър, ръководител Устойчивото развитие в Mondi Group.

Защо са важни крайречните гори?

“Крайречните гори са залесени или гористи площи, разположени непосредствено до воден източник, и са изключително ценни, защото укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, а също и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни. Въпреки многобройните екосистемни услуги, които предоставят, крайречните гори са унищожени от векове, за да се освободят тревни площи, да се създадат земеделски земи и да се изградят диги и друга инфраструктура. Следователно има спешна необходимост от възстановяване и опазване на останалите крайречни гори", споделя Нели Дончева, главен експерт по горите, WWF-България. 

За партньорството между WWF и Mondi Group

След дългогодишно сътрудничество на местно ниво през 2014 г. WWF и Mondi Group стартират глобално стратегическо партньорство за насърчаване на отговорното горско стопанство, управлението на водите и устойчивото производство на хартия и опаковки. През 2017 г. Mondi удължи глобалното си партньорство с още три години, за да надгради напредъка, постигнат в първата фаза. В България партньорството е подкрепило над 150 000 хектара държавна гора за получаване на сертификат на Съвета за управление на горите (FSC®). WWF, с подкрепата на Mondi, картографира гори с висока природна стойност (HCVF), извърши проучвания за социално въздействие и осигури обучение и изграждане на капацитет за лесовъдите, работещи в тези райони. Залесяването по поречието на река Марица е само една част от усилията, които се полагат за насърчаване на устойчиво управление на горите.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?