Следвайте ни

Регионалния подход при еврофинансирането разясниха експерти в кампания по общините

Интерес предизвикаха процедури за геотермално отопление и енергийна ефективност в обществени сгради

viber icon

На 11.06.2021 г., в Пленарна зала на Община Пазарджик, се състоя финалната информационна среща организирана от Областен информационен център Пазарджик.

Събитието е част от поредица информационни срещи, които се проведоха във всички дванадесет общини от областта. Темата беше “Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г., изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции и актуални възможности за финансиране през 2021 г.“. На срещите присъстваха представители на общински администрации, читалища, музеи, представители на неправителствени организации, бизнес и др.

В първата презентация Радина Пенкова, експерт в ОИЦ – Пазарджик,  представи на аудиторията темата за прилагането на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) по Програма за развитие на регионите в новия програмен период 2021 – 2027 г. Основната цел на ИТИ е да послужи като мощен инструмент за стимулиране създаването на партньорства между широк кръг заинтересовани страни, насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове и справяне с негативните демографски тенденции и задълбочаване на между и вътрешнорегионалните различия. Темата, която бе и акцент на информационните срещи, породи и множество въпроси относно това кой ще бъде водещ в едно такова партньорство, дали ще са облекчени процедурите по кандидатстване, етапите на договаряне и разходване на безвъзмездните средства и други.

Във втората част на срещите управителят на ОИЦ – Пазарджик Радослав Пешалов, представи актуални възможности за финансиране през 2021 г., от които ще могат да се възползват работодатели, ЮЛ, земеделски производители, общини и други бенефициенти. Бяха представени всички процедури към Агенция по заетостта за подпомагане на фирми в отговор на пандемията, породена от разпространението на COVID-19. По програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бяха представени подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Интерес предизвикаха процедурите „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ и „Енергийна ефективност в сгради“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Норвежки финансов механизъм. От тях могат да се възползват администрациите към органите на изпълнителната власт и общините, като ЮЛ са допустим партньор по процедурите.

В последната среща от информационната кампания на Областният информационен център се включиха и представители от МИРГ – Пазарджик, които накратко представиха отворените към момента процедури, допустимите за финансиране дейности, условията за кандидатстване и сроковете, с които да се съобразят бенефициентите. В края на всички срещи посетителите получиха рекламни и информационни материали и имаха възможност да зададат своите въпроси към експертите.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?