Следвайте ни

Катерина Димитрова-Попова: Участваме в реализацията на ключови инвестиционни проекти в пловдивска област

Интервю с изпълнителния директор на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД

viber icon

- Кои са силните страни на Вашето дружество, които Ви правят предпочитан партньор за строителния бизнес? 


- Важен фактор за нашата конкурентоспособност и основен елемент на нашия бизнес модел е качеството на продукцията. Благодарение на модерните технологии и оборудване, с които разполагаме, произвеждаме продукт с отлични експлоатационни характеристики, което е от най-голямо значение за сериозните инвеститори. Освен това имаме капацитет да изпълним поръчки в голям обем за сравнително кратки срокове - също предимство при реализацията на по-мащабни проекти.

Наши строителни материали се влагат в изграждане на нова инфраструктура и преасфалтиране на основни пътни артерии в рамките на гр. Пловдив и съседните общини. Доставяме суровина за бетонопроизводството и асфалтопроизводството, стъкларските и варовите заводи, сероочистката в ТЕЦ-овете и др. Важни проекти с наше участие през последните години са пречиствателните станции на градовете Пловдив, Раковски и Чирпан, както и водния цикъл на Пловдив. Извървяхме дълъг път за спечелване на доверието на клиентите и партньорите си на пловдивския пазар. Инвестираме непре­къснато в квалификацията на персонала и качеството на обслужването, така че клиентът да бъде доволен от работата си с нас и да ни избере отново.  

- Групата ЛафаржХолсим редовно оглавява престижни световни класации за устойчив бизнес. Как Вие в България защитавате тази репутация и прилагате ли същите стандарти?


- Да сме част от подобна международна група безспорно е привилегия, но и голяма отговорност. Длъжни сме да покриваме високите стандарти на Групата и да изпълняваме амбициозните ѝ цели. Компанията е сред водещите в сектора на строителните материали в световен мащаб, но амбицията ѝ е да бъде лидер в иновативните и устойчиви строителни решения, а това означава лидерство във всички аспекти на устойчивото развитие. Добивът на природни богатства е инструмент за икономическо развитие на държавата, нашият продукт е неразделна част от съществуването и благосъстоянието на съвременното общество. Важни са обаче и социалният аспект на дейността ни, както и третото измерение на устойчивото развитие - въздействието ни върху околната среда.

Освен че осигуряваме практически незаменими строителни продукти, чрез които се изгражда и поддържа ползваната от всички ни инфраструктура, ние осигуряваме приходи за републиканския и общинския бюджет под формата на данъци и концесионни такси, работни места предимно за хората от местната общност и подкрепа за общините в местата, в които осъществяваме бизнес. Отговорни сме по отношение на служителите си и тяхната сигурност и комфорт. След спиране на концесията за находище „Белащица“ не допуснахме нито един служител да загуби работата си, а изготвихме схема за преразпределението им по другите ни кариери.

Грижим се също и за опазване на околната среда и биоразнообразието в нашите производствени обекти. Спазваме законите и изпълняваме предписанията, свързани с контрола върху екологичните аспекти на нашата дейност. Стандартите за екологична и социална отговорност на Групата ЛафаржХолсим в много отношения надминават съществуващите законови изисквания в страната. ЛафаржХолсим има много добра репутация по отношение на рекултивацията на терените след приключване на добивните дейности и връщането им към земеделския или горския фонд във вид на езера, пасища и др. Ярък пример за това е приключилата рекултивация на находище „Инджова върба“ в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново. Теренът на някогашната баластриера сега представлява водна площ – езеро с формирани около него зелени пояси от 5000 бр. фиданки – топола и върба, за което са инвестирани над 120 000 лева. И към момента продължаваме да провеждаме собствен мониторинг на обекта и да инвестираме в грижи за насажденията. 

- Какви са отношенията Ви с местната власт и местните общности в региона? 


- Поддържането на стабилни взаимоотношения и постоянен диалог с общностите в регионите, в които работим, е част от нашия социален лиценз за дейност. Традиционно подкрепяме общините с материали и техника за текущи ремонти и възстановителни работи в случаи на природни бедствия и др. Ежегодно даряваме средства за инфраструктура, образование и екология – приоритетни сфери на нашата корпоративна социална отговорност.

Концесиите за добив обикновено са свързани с мащабни инвестиции и по-висока продължителност на експлоатацията, което означава дълготрайно присъствие на местна територия и взаимодействие с местната общност. 

- Как ще коментирате реакциите в отговор на подаденото от вас заявление за удължаване на концесията за находище „Белащица“?


- В качеството си на концесионер и представител на минерално-суровинната индустрия ние имаме законното право да искаме удължаване на срока на концесията за находище, в което сме инвестирали средства и което не е напълно изчерпано. Едва след като доказаните залежи бъдат изчерпани, може да се пристъпи към рекултивация от страна на концесионера. Такъв е законоустановеният ред и тази логика би трябвало да се разпознава от институциите като обществен интерес. 

Ние не се занимаваме с политика, намеренията ни са ясни и открити, спазваме строго всички действащи закони и стандарти за почтен бизнес и не преследваме други интереси. Реакциите срещу заявлението ни за удължаване на концесията до такава степен се политизираха, че вече ни е трудно да разберем дали говорят притеснени местни жители или хора със съвършено други стремежи. 

Нямаме намерение да влизаме в спорове с никого и да бъдем употребявани за политически цели. За да засилим диалога си с местната общност, предложихме да създадем Обществен консултативен съвет в с. Белащица, като добра практика на Групата по света. Предложението ни беше отхвърлено от организаторите на протестите, както и всички наши опити за диалог след това. Затова в момента разчитаме единствено на компетентността на институциите. Няма как да си изпълним задълженията към държавата и обществото, ако се възпрепятства нормалното функциониране на нашия бизнес и се подкопава доверието в нас. 

- Какво послание бихте искали да отправите към хората? 


- Нашият бизнес спомага за отговорно оползотворяване на подземните богатства в съответствие със стратегическите цели за устойчиво икономическо развитие. Ние сме неразривно свързани с местните общности, осъществяваме социални инвестиции в местата, в които работим и участваме в решаването на техните проблеми. Тази ангажираност се допълва по естествен начин и от факта, че работниците ни са местни хора. 

Суровини трябва да се добиват, защото цялата ползвана от обществото инфраструктура е изградена от произведените от тях строителни материали, а близостта на добивните участъци до градовете гарантира, че продуктите няма да се оскъпяват ненужно преди да стигнат до клиента. В екологичен аспект благодарение на сериозните инвестиции и експертния опит именно частният сектор осигурява най-ефективно опазване на околната среда при добива на суровини.

Популистките изказвания, маскирани като защита на обществения интерес, не са от полза нито за икономиката, нито за хората. Част сме от местните общности, в които развиваме дейност, заедно сме в продължение на десетилетия и възприемаме като личен ангажимент към тях да работим безопасно, отговорно и екологосъобразно.

“Холсим кариерни материали Пловдив“ АД е част от Групата „ЛафаржХолсим“ – водещ глобален производител на цимент, инертни материали и бетон с присъствие в 70 държави по целия свят. Холсим кариерни материали Пловдив АД добива речни фракции в баластриерата край с.Ръжево Конаре, община Калояново и трошен камък в кариерите в с. Шишманци, община Раковски и с.Белащица, община Родопи.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?