Следвайте ни

Финансов консултант за пенсиите: Няма ясен регламент как ще се изплащат парите от втори стълб

viber icon

- Можем ли някога да стигнем европейските пенсии и какви реформи са необходими в тази насока?

- Въпросът е много сложен, защото изисква сравняване на покупателната способност на развитите демокрации в Западна Европа и при нас. Все пак пенсиите са резултат от колективните усилия на хората в една държава и зависи от развитието на икономиката на страната като цяло. Зависи също и от самата пенсионна система, политическата воля на управляващите, както и от обществения договор в обществото. 

- КНСБ предлага пакет от промени, които да доведат до увеличаване на минималната и максималната пенсия, както и увеличаване на минималния и максималния осигурителен доход в България. Реалистични ли са тези предложения и ако се приемат, ще живеят ли по-добре българските пенсионери?

- Пакетът от мерки, който КНСБ предлага, ще доведат до увеличаване на всички пенсии в България. С предложенията ще се постигне минимална пенсия от 300 лева и максимална пенсия от 1440 лева. Освен това ще има 10% увеличение на пенсиите от 300 до 369 лева и 5% на останалите пенсии. Предложението на синдиката е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане от 610 лева на 650 лева, а минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите да стигне поне 450 лева. Има проблеми тази сума да нарасне до 650 лева. Максималният осигурителен доход да стане 3200 лв. и освен това максималната пенсия да не е 40% от него, както е сега, а вече 45%. Така максималната пенсия ще стане 1440 лв. - 45% от 3200 лв. Тогава

минималната пенсия ще стане 45% от минималната работна заплата,

което е 292.50 лв., но за удобство се закръгля на 300.00 лв. По данни на КНСБ това решение ще има въздействие върху 1 милион и 100 хиляди души. И затова отговорът на въпроса от по-горе е: да, българските пенсионери ще живеят една идея по-добре. Другото важно нещо, което предлагат КНСБ, е да се осъвременяват пенсиите - диференцирано увеличение по швейцарското правило, т.е. осъвременяване с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на осигурителния доход през предходната година. В предложението се забелязва запазване на съотношението между минималната и максималната пенсии, а именно: сегашното съотношение между минимална и максимална пенсия - 250 лева към 1200 лева се запазва при новите -  300 лева и 1440 лева, т.е. 4.8 пъти разлика между най-малката и най-високата пенсия. Синдикатите предлагат и коефициентът на натрупване за всяка година осигурителен стаж във формулата за определяне на пенсиите да продължи да расте до 1.5, като сега е замръзнал на 1.2. В дизайна на пенсионната система отпреди няколко години този коефициент трябваше да расте от 1.1% до 1,5%. Политически решение го стопираха твърдо на 1.2%. Само за онагледяване ще посоча, че ако този коефициент нарасне от 1.2% на 1.3%, то всяка пенсия ще нарасне с около 10%. Крайно належащо е да се приемат тези мерки, защото линията на бедност отдавна е над минималната пенсия.

- На този етап Националният осигурителен институт (НОИ) дава право човек да избира изчисление на пенсиите по две методики. Реално коя е по-подходяща?

- От 7 май 2019 г. НОИ предостави възможност на всички осигурени лица, придобили право на пенсия, при подаването на документи за пенсиониране да поискат при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е с начална дата след 31 декември 2018 г., да бъде приложен по-благоприятният за тях начин за изчисляване на индивидуалния им коефициент. Важно е да се знае, че

НОИ служебно определя по-благоприятния коефициент

и го прилага за изчисляване на размера на пенсията. Има създадена и се използва електронна услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“. Услугата е достъпна на сайта на НОИ чрез издаден от института персонален идентификационен код (ПИК). Тези стойности все пак имат ориентировъчен и предварителен характер и могат да се различават от реалните както поради разлики или промяна в данните, така и поради настъпили изменения в законодателството. Тази промяна в пенсионното законодателство от началото на 2019 г. и  отпадането на дохода за 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата с пенсии, които щяха да бъдат отпуснати след 31 декември 2018 г., направиха така, че няколко десетки хиляди хора щяха да получат по-ниски пенсии, изчислени по новата методика. Затова правителството даде времеви прозорец до 1 януари 2023 година да се пресмята по-благоприятният коефициент.

Т.е. бъдещите пенсионери, които имат право на пенсия, да изберат тази методика, от която ще получат по-голяма пенсия. Ако изберат старата методика, бъдещите пенсионери трябва да посочат избраните от тях три последователни години преди 1997 г., осигурителният доход от които се взема предвид при изчисляване на индивидуалния им коефициент, както и да приложат документ, удостоверяващ този доход. По регулаторния механизъм, който действа сега и ако няма промени в него, то след януари 2023 година пенсиите ще се изчисляват само според новата формула - само върху осигурителните доходи, върху които са внасяни осигуровки след 1 януари 2000 г. Според изчисленията тези промени ще ощетят 35% от осигурените в началото, но този процент ще намалява през годините.

- Първият „випуск“ пенсионери от втория стълб ще са жени, които ще придобият право на пенсия през есента на 2021 г. Регламентирано ли е как ще се изплащат пенсиите им, както и на следващите след тях?

- Първите кохорти (група хора) бъдещи пенсионери, които ще се пенсионират по тристълбовата пенсионна система, ще са

жените, родени през януари 1960 година.

И това ще се случи през септември 2021 година. Парадоксално е, но и досега няма регламент как ще бъдат определяни и изплащани пенсиите от втория стълб. И това е проблем, защото лицата ще получат държавна пенсия от ДОО, намалена с 20%, това намаление от 20% трябва да бъде компенсирано от пенсиите от втория стълб. Вторият стълб са пенсионните фондове, управлявани от деветте частни пенсионноосигурителни дружества в България. Тези 20% редукция е предложена за 2021 година, като се счита, че през 2050 година тази редукция ще стигне до 25%. 

Засега има три предложения на изплащане на пенсиите по втори стълб, които обаче не са приети. Първият вариант - изплащане на пожизнена пенсия за старост от УПФ може да се случи само ако размерът на средствата по индивидуалната партида на осигурения позволяват отпускането на пожизнена пенсия в месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на отпускането й.

От 1 юли 2020 г. минималната пенсия стана 250 лв., тоест натрупаното по индивидуалната партида трябва да позволява месечната втора пенсия да е минимум 37.50 лв. Ако се промени минималната пенсия на 300 лв., тогава този минимум ще стане 45 лв. При втория вариант - допълнителната пожизнена пенсия може да включва разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Това е вариантът, когато натрупаните пари по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тогава отново месечната сума не може да пада под 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Третият вариант е за

еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида.

Той би се прилагал, когато нито първият, нито вторият вариант са приложими поради факта, че натрупаната сума е по-малка от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За съжаление, няма още яснота относно размера, фонда за изплащане, въпросите около гарантирания размер на втората пенсия, актуализирането и унаследяването.

- По прогнозни данни няма да се оправдаят очакванията от втори стълб, че ще доведе до по-голяма пенсия заедно с първи стълб, а точно обратното. В този случай оправдани ли са ходовете на бъдещите пенсионери, които масово прехвърлят партидите си в НОИ?

- За голямата част от хората, които ще се пенсионират през септември 2021 г. и ще имат правото на две пенсии, двете пенсии очевидно ще са по-малко от една. Това е така, защото тези хора са били на 40 години, когато тази пенсионна система е влязла в сила. Техният инвестиционен хоризонт, или периодът на натрупване в индивидуалните им партиди, не е 40 години, както ще бъде за новите кохорти от осигурени, а само половината период. Освен това и вноската, която отива в ДЗПО, която днес е 5% от осигурителния доход, в началото е била и по-малка - започнала е с 2%. Следващият фактор, който говори за това, че две пенсии ще са по-малко от една, е намаляването на държавната пенсия, което през 2021 година ще е с 20%.

Много специалисти смятат, че това е несправедливо, защото тези хора са плащали осигуровки върху целия си осигурителен доход почти 20 години в миналото, в годините преди 2000 година. Компенсирането на това намаление трябва да дойде от доброто управление на частните пенсионноосигурителни фондове и тяхната доходност да направи това. Проблемът обаче е, че този втори стълб, който трябва да е стабилен и доходоносен, не допълва държавната пенсия, а трябва да компенсира намаляването с 20% на пенсията от ДОО заради факта, че част от вноската за пенсионно осигуряване е отклонявана към частните пенсионноосигурителни фондове. И тук започват крамолите и непрекъснатите спорове - про и анти тези частни УПФ. Полагат се обаче усилия тази редукция от 20% да бъде намалена. Има предложение на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева

редукцията да е 8% за първите кохорти пенсионери 

и да се вдига плавно, но засега не е прието. Ако стане това, двете пенсии може и да са повече от една.

По сега действащата законова рамка всяко осигурявано лице може да прехвърли индивидуалната си партида в Сребърния фонд на НОИ. Но това право изчезва, когато са останали 5 години до пенсия. Сега могат да прехвърлят партидите си мъжете, родени през март 1961 година и по-млади. Родените през януари и февруари 1961-ва ще се пенсионират август и септември 2025 година и вече нямат този период от 5 години до пенсия. Нямат този избор. За жените е подобно - родените през юни 1963 година и по-млади могат да го направят в последния момент. Защото родените през май 1963 година ще се пенсионират през септември 2025 година и вече нямат петте изисквани години до пенсиониране. За по-младите не е желателно да правят прехвърляне на своите индивидуални партиди. Все пак тези партиди се унаследяват при смърт на осигуреното лице, ако не е достигнал 5 години до пенсия. И най-важното, никак не е ясно как ще се промени законовата рамка в бъдеще. Когато наближат 5-те години до пенсия, тогава да решат какво да правят с индивидуалната си партида във втория стълб. 

 

Николай Устамитев е независим финансов консултант и част от финансовия портал Моите пари консулт. Защитил е диплома от Института за дипломирани финансови консултанти. Работи изключително с физически лица и семейства.  Планира финансите на хората в петте аспекта на финансовото планиране ​-пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране. Неговото мото е: Създаваме финансова стратегия заедно, която, ако се следва, повишава възможността всеки да реализира житейските си цели и да изживее живот, пълен с достойнство. 

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?