Следвайте ни

Бюджетът на ЕС за 2022 г. набъбва със 143,5 милиарда евро

Безвъзмездните средства са по линия на инструмента NextGenerationEU, фокусът е върху екологията и цифровите технологии

viber icon

Годишният бюджет на ЕС за 2022 г. - 167,8 милиарда евро, да бъде допълнен с близо 143,5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU,  предложи Европейската комисия. Финансовият ресурс ще е за стимулиране на икономическото възстановяване, запазване на устойчивостта и създаване на работни места. Приоритет ще имат разходите в областта на екологията и цифровите технологии.

Най-много - 118,4 милиарда евро, се предвиждат по линия на Механизма за възстановяване,

устойчивост и преодоляване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия.

Второто перо, в което ще се налеят най-много пари - 53 милиарда евро, е общата селскостопанска политика. Други 972 милиона евро са за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за подпомагане на европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на хранително-вкусовата промишленост и рибарството. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU.

Другото предложение на Комисията е предвидените 36,5 милиарда евро за регионалното развитие и сближаване, да се подсилят с 10,8 милиарда евро от NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на последиците от кризи.

В бюджета на ЕС за 2022 г.  са заложени 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата научноизследователска програма „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от инструмента NextGenerationEU.

В графа европейски стратегически инвестиции има 5,5 милиарда евро, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU и то за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии). 2,8 милиарда евро са определени за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“. За InvestEU могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от NextGenerationEU.

 1,9 милиарда евро от бюджета на ЕС за 2022 г. са за действия в областта на околната среда и климата

От тях 708 милиона евро са за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него и 1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход. За него могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от NextGenerationEU.

Ще има и 14,8 милиарда евро в подкрепа на интереси и на партньори на ЕС по света, от които 12,5 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество - Глобална Европа, и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ.

Бюджетът предвижда също 17,9 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 13,3 милиарда евро за Европейския социален фонд, 3,4 милиарда евро за програма „Еразъм+“, 401 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 253 милиона евро за правосъдието, правата и ценностите.

И още - 

 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар,

включително 584 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците, 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“. 

Значителен ресурс е предвиден и за гранична защита - 1,9 милиарда евро, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите, и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Финансиране на NextGenerationEU

Бюджетът на ЕС за 2022 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъдат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните кредити под таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените ресурси. За последните в проектобюджета са предложени две суми за всяка програма - поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през дадена година, а плащанията представляват реално изплащаните средства. Предложеният за 2022 г. бюджет на ЕС възлиза на 167,8 милиарда евро поети задължения и 169,4 милиарда евро плащания.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

Сик

Сик

15.06.2021 | 01:13

"Очаква се в Давос Президентът Румен Радев да проведе срещи с някой от световните лидери... " съобщават нашите медии... Преведено на международен дипломатичен език това значи: "Румен Радев ще пресрещне някои от световните лидери и ще се снима с тях"... А на кинаджийски език такива като Радев ги наричат статисти и им плащат по пет лева на час...

Отговори
1 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?