Следвайте ни

Каква вода пиете вкъщи?

  • 26% - Пия само от чешмата и нямам проблеми
  • 31.3% - Купувам минерална вода от магазина
  • 13.6% - Запасявам се с вода от най-близките до Пловдив минерални извори
  • 4.5% - Заради сигналите за замърсена вода вече започнах да си купувам минерална
  • 14.6% - Редувам вода от чешмата със закупена от магазина
  • 9.9% - Водата е за миене. Пия вино и ракия