Следвайте ни

Цифровизация и мобилност модернизират пчеларството

Промените ще доведат до увеличаване на доходите на фермерите

viber icon

 

Комплекс от мерки за гарантиране на устойчиво развитие и повишаване на доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на тематична работна група.

Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване на знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за стимулиране на дейността на сдружения и организации и групи на производители и техните членове.

Обсъдено бе подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване на средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти.

Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване на достъпа им до пазара.

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Предоставя се нова възможност за подобряване на капацитета на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти, с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност.

Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, което да доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. За подобряване на пазарната ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност пчеларите ще могат да се възползват от подпомагане за разработването на продукти, обхванати от публични или сертифицирани частни схеми за качество.

С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“. По време на срещата бе обсъдено и подпомагането за популяризиране на пчелните продукти и насърчаване на тяхното потребление.

Уведомяват с SMS кога ще се пръска с препарати

Новата електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) набира скорост. До момента в нея са се регистрирали 300 пчелари и 200 земеделски стопани.

Платформата, която се поддържа от Агенцията по храните, има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита.

Земеделските производители са задължени да съобщават през ЕПОРД, а не както досега - до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на действието в системата от земеделския производител  тя ще изпраща автоматично SMS до собствениците на пчелини.

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г. Оповестяването само чрез нея ще се извършва от 1 март 2021 г.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай