Следвайте ни

Аграрният университет учи млади земеделци по програма за трансгранично сътрудничество

viber icon

Екологичните проблеми са все по-актуални в съвременния свят. Земеделието е една от човешките дейности, оказваща значително отрицателно въздействие върху околната среда. Разработването на проект по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция-България (INTERREG Greece-Bulgaria) има за цел да създаде система за управление на околната среда (СУОС) при производствената дейност на малки и средни предприятия, управлявани от млади хора. Проектът със заглавие „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, ръководени от младежи“ (Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs) ще разработи интернет базирана платформа, чрез която собственици и управители на малки и средни земеделски стопанства и преработвателни предприятия, разположени в граничните райони с Гърция, ще могат да контролират въздействието на тяхната стопанска дейност върху околната среда. С помощта на системата управителите на ферми и предприятия ще имат възможност бързо да определят потенциалните неблагоприятни ефекти от някои свои стопански дейности, ще получат информация какви мерки трябва да вземат, за да ги предотвратят и накрая как да контролират тяхното изпълнение.

Целевите групи на системата са растениевъдни и животновъдни стопанства, както и преработватели на земеделска продукция – мандри, кланици и др. Ще се обърне особено внимание на запазването на биологичното разнообразие в района и в областите, включени в европейската мрежа НАТУРА 2000. Разработената система първо ще се приложи в няколко пилотни ферми, което ще даде възможност да се установи нейната ефективност и да се отстранят евентуални слабости. Успоредно с това ще се изградят центрове за знание по е-СУОС, които ще функционират във всеки един от партньорите в зоната на действие на проекта. В тези центрове ползвателите на управленската система ще могат да получават необходимите им консултации. В рамките на проекта ще се популяризират и обменят добри практики, приложими на територията на крайграничния район, а също така и в съседните райони. Ще се проведат обучителни семинара, в които ще участват над 500 младежи от крайграничния район на България и Гърция.

Проектът EnvironmentYou започна през юни 2019 г. и ще се изпълнява за период от две години. Водещ партньор по проекта е Гръцкият национален младежки съвет (HNYC). В проекта участват още две неправителствени организации от Гърция – Фонд за регионално развитие на Централна Македония и Еврорегион Нестос – Места, три организации от България – Младежки форум 21 век, Регионален център за професионално образование и обучение към ТПП – Благоевград, Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (СРСИР) и Аграрен университет – Пловдив.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какви трябва да са следващите мерки срещу COVID-19 в Пловдив?