Следвайте ни

Закъсняваме фатално с програмите за енерийна ефективност

По инициативата PRO-ENERGY обучават специалисти от местната власт как да пишат проекти за реновиране на обществени сгради

viber icon

Сградата на ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) в Пловдив ще подобри енергийната си ефективност в пилотна фаза по проекта PRO-ENERGY: „Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани - Средиземно море”. Той се изпълнява от АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия). Сградата е обследвана и са предписани мерки за подобряване на енергийната ефективност, предстои и нейното сертифициране.

Това стана ясно по време на хибридна конференция в Международен панаир Пловдив, организирана от агенцията.

„Мисля, че е време да се повиши осведомеността и разбирането на гражданите за необходимостта от загриженост за енергията в обществото. Важно е също така приемането на важни политически мерки, които могат да бъдат непопулярни или противоречиви“ - каза арх. Белин Моллов. Според него, проектът PRO-ENERGY ще помогне на националните и регионалните групи от заинтересовани страни да придобият поведенчески промени за намаляване на моделите на потребление,

както и при изпълнението на различните национални и регионални планове, програми и стратегии. Той представи Съвместната стратегия и План за действие за енергийна ефективност, разработени в рамките на проекта. Представяйки постигнатото до момента, мениджърът на проекта инж. Велизар Петров подчерта, че предстоят обучения на енергийни мениджъри и представители на публичните власти за повишаване тяхната осведоменост, знания, умения и компетенции в областта на енергийната ефективност в обществени сгради. Вече 25 години АРР БЦ МСП - Пловдив, работи за формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност.

Заплахата COVID-19

В края на периода 2014-2020 г., който съвпадна с пандемията COVID-19, страната ни се оказа в ситуация на дефицит и липса на финансови ресурси за изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградите. Проблемът се задълбочава от политическата и законодателна несигурност и липсата на финансиране поради ненавременното разработване и одобрение на оперативните програми за следващия програмен период 2021-2027 г. Ето защо е толкова важно да се работи върху развитието на общинските и областни програми по енергийна ефективност, подчерта арх. Белин Моллов. Той посочи и добрите примери от Пловдив.

В СОУ „Любен Каравелов“, Пловдив, се подмени фасадна дограма с РVC със стъклопакет. Топлоизолирани са също фасадните стени и покривът на сградата. Мерки по енергийна ефективност са приложени и в Езиковата гимназия на Пловдив, където е направена топлоизолационна система и фасадна мазилка по външни стени: южна, източна фасада и стълбищна клетка за учебния корпус. Три от корпусите в Университета по хранителни технологии също са обновени, подобрен е и достъпът в сградата за хора в неравностойно положение.

България ще разполага с близо 2.8 млрд. лева европейски пари

Програмата за енергийна ефективност на страната ни предвижда изпълнението на четири компонента за повишаване й.

- В рамките на първия компонент - Иновационна България, с цел повишаване на конкурентоспособността на икономиката, се предвижда да бъдат финансирани мерки за Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд на страната - Индикативен ресурс за Компонент 1 - 1,728 млрд. лв.

- В рамките на втория компонент - Зелена България, с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, се предвижда финансиране на мерки за Енергийно обновяване на държавни и общински сгради, в т.ч. административна (70%), културна (15%) и спортна (15%) инфраструктура. Индикативен ресурс за Компонент 2 - 417.5 млн. лв.

- В рамките на третия компонент - Свързана България,  фокусирана върху осигуряване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите, се предвижда финансиране на мерки за Енергийно обновяване на промишлени сгради с индикативен ресурс от 282.2 млн. лв.

- В рамките на четвъртия компонент - Справедлива  България, със специален фокус върху групите и хората в неравностойно положение, се предвижда финансиране на мерки за Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление с индикативен ресурс от 452.3 млн. лв.

Даниела Арнаудова

Даниела Арнаудова

Репортер-редактор - екип "Бизнес"

Даниела Арнаудова е завършила Българска филология в ПУ „П. Хилендарски”. От 2002 г. работи в приложение „Имоти – строителство и архитектура” на вестник „Марица”.   Още

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?