71

За три дни: Пловдив става ателие на открито СНИМКИ

По подобие на пленерите в Стара Варна – ученици рисуват най-ценните сгради-паметници на културата, обединени в пленер

От 2 до 4 юли Пловдив се превръща в ателие на открито. Пленер ще събере талантливите ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов”. Пловдивчани ще могат да гледат отблизо как младите таланти рисуват сгради със статут на културни ценности. За целта са определени няколко локации и те са предимно по Главната улица и на площада. 

Снимка: Творба на арх. Белин Моллов - изглед от главната пешеходна улица на Пловдив

Организаторите разчитат на това, че, фокусирайки вниманието си върху зданията, учениците ще провокират и минувачите да вдигнат поглед към тях и да усетят красотата на техните фасади. За разлика от традиционните ученически пленери обаче в този участие ще вземат и възпитаници на Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, които са с изявен интерес към историята и културното наследство. Младежите са подготвени да разказват на гражданите за архитектурните обекти, които връстниците им от Художествената гимназия изобразяват, или, с други думи, ще влязат в ролята на презентатори на културното наследство. Така минувачите ще могат да научат любопитни факти от историята на града: примерно, кой архитект е проектирал съответното здание и кога, каква е била функцията му през годините, кой е живял в него, какво е характерно за архитектурната стилистика на сградата. 

Първото издание на проекта 

си поставя амбициозната задача да обхване разнообразни като стилистика обекти, построени от края на XIX век до 70-те години XX век, разказа пред „Марица“ Мария Иванова от Фондация за изкуство и култура КРЕА – София. „Широкият времеви  обхват ще даде възможност да се представят и образци от т. нар. Ново архитектурно наследство (следвоенен модернизъм), каквато е, например, сградата на Народната библиотека „Иван Вазов”. Тази година се навършват 50 години от нейното построяване, а самата институция Народна библиотека става на 145 години и също е партньор по проекта“, уточни Иванова. 

Локациите на пленера включват:  част от ул. Иван Вазов и площад  Централен, участък от Главната (ул. Княз Александър I Батенберг),  зоната около площад Римски стадион (до Джумая джамия) и участък от Малката Главна (ул. Райко Даскалов).

Възможност и минувачите да се опитат 

да нарисуват сграда - културна ценност

Възпитаниците на Художествената гимназия ще рисуват предимно с акрилни бои, но на всяка от локациите ще има и допълнителни материали – скицник и моливи. Така, ако някой от минувачите пожелае, ще може да се опита да скицира сграда, която го е впечатлила, под ръководството на учителя по изобразително изкуство, отговорен за локацията. (При желание гражданите може да си носят и собствени материали.)

Мотивационна игра с публиката 

Организаторите на инициативата от Фондация КРЕА канят гражданите да се включат и в мотивационна игра: който посети поне две локации (от общо четири) с цел да научи за историята на архитектурните обекти, получава репродукция от творба на арх. Белин Моллов, художник и творчески директор на проекта. 

Концепцията за интердисциплинарен подход 

Който има за цел да повиши осведомеността на гражданите за недвижимите културни ценности е на Мария Иванова от Фондация КРЕА и се прилага с успех вече няколко години в Стара Варна. Другият двигател на инициативата е арх. Белин Моллов, урбанист и художник. Той рисува още от ученическите си години в родния си град Русе, известен с впечатляващите си здания. Сред основните цели на проекта е да се привлече вниманието на гражданите към красотата и ценността на архитектурното наследство във време, в което предизвикателствата пред опазването му са особено големи в множество градове на България. 

Идеята е чрез повишаване на осведомеността на максимално широка аудитория да се противодейства на тенденцията на безразличие към архитектурните ценности поради липса на познания за тях. Липсата на познания е сред основните причини за практики, водещи до нанасяне на частични щети (например, чрез неправилно саниране), както и до безвъзвратни загуби на цели сгради паметници, както ги наричахме преди, твърдят организаторите. Загубите на недвижими културни ценности 

застрашават уникалния облик и идентичност

на множество български градове, включително и на Пловдив. А без характерен облик градовете постепенно девалвират като туристически дестинации. Опазването на архитектурата е въпрос и на национална сигурност според настоящия директор на Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров. Със загубата на всяка ценна старинна сграда България като цяло губи част от националната си културна идентичност, а нация с ерозирала културна идентичност е лесна цел за зловредни влияния. Унищожаването на културно наследство се отразява негативно и на чувството за принадлежност и самочувствието на местните жители, както и на качеството им на живот като цяло. Характерният градски пейзаж, свидетелстващ за богата история и културни достижения през различни епохи, е задължително условие за устойчиво развитие, поради което са необходими неотложни мерки. Инициаторите на проекта от Фондация КРЕА смятат, че 

осъзнаването на ценността на архитектурното наследство 

ще мотивира хората да го опазват.

Друга цел на проекта е да се даде възможност младежи от две специализирани гимназии в Пловдив – Художествена и Хуманитарна, да демонстрират наученото до момента, да развият уменията си – съответно, за изобразяване на архитектура и презентационни, както и да обогатят познанията си за архитектурното наследство, надграждайки солидната основа, която получават в училище.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и дарители. Партньори на фондация КРЕА в инициативата са освен две от най-елитните гимназии в страната - Хуманитарна и Художествена, също и Народната библиотека „Иван Вазов”, и Камара на архитектите в България - Регионална колегия Пловдив. В рамките на проекта представител на КАБ - Пловдив ще разкаже на младежите през какви етапи минава процесът на реставрацията на старинна сграда от гледна точка на архитекта, защо са необходими строгите съгласувателни процедури с различни институции и други.  

Изложба с творбите от пленера

През октомври, в седмицата, в която се отбелязва Световният ден на архитектурата ще стане и самото откриване на изложбата с рисунките, сътворени из пловдивските локации. Тогава ще се връчат и награди за отличените творби.

Снимки: Мария Иванова, Фондация за изкуство и култура "Креа"

 

 

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?