44

Световната мрежа Home Equals слага край на градските гета

Идеята е след време да няма хора, които живеят в незаконни постройки и квартали без инфраструктура и нормална среда

26 процента от жилищата в Пловдив са необитаеми, сочи статистиката. В национален мащаб те са 31.4%. Дори има региони и градове, като Ловеч, Видин и Смолян, където този процент е значително по-висок. Това е огромен фонд, който с подходящите механизми много рационално може да реши проблемите на хората с жилищни нужди, като самотни майки с деца, млади семейства, притиснати да живеят под един покрив със свои роднини. Необитаемите жилища могат да станат решение и за незаконните строежи, които са единствено жилище на обитателите им. Обикновено това са бедни квартали от рода на ромските “Столипиново” или Аджисана в Пловдив. 

Десетилетия у нас така и не намерихме решение за подобни райони - често те са неурегулирани и без необходимата инфраструктура. В самите квартали е необходимо да се направи подробно кадастрално заснемане сграда по сграда. По този начин се прави оценка на това кои от съществуващите жилища отговарят на минимални изисквания за сигурност, конструктивна устойчивост и т.н., за да бъдат узаконени. Тези, които не отговарят на никакви изисквания, трябва да бъдат премахнати, а на хората да се осигури възможност за настаняване на приемлива цена - предлагат от „Хабитат България“.

Днес обаче "Хабитат България" и международната мрежа на Habitat for Humanity стартират петгодишна застъпническа кампания. Тя се нарича Home Equals и има за цел да промени политиката на местно, национално и глобално ниво, за да се увеличи достъпът до адекватни жилища на хората, живеещи в неформални селища. Как Пловдив може да влезе във фокуса на програмата?

Концепцията на глобално ниво

Като част от кампанията Home Equals "Хабитат България" се застъпва за обновяването на неформалните селища и обезпечаването им с базови услуги и инфраструктура. По данни на НСИ от “Преброяване 2021” - 266 720 души са се определили като роми, голяма част от които живеят в незаконни жилища. 

“Обитателите на неформалните селища играят изключително важна роля, търсейки подходящи жилищни решения за себе си", каза Минчо Бенов, национален директор на "Хабитат България". "Правилните политики могат да премахнат бариерите, да ускорят усилията и да отворят врата към по-добро бъдеще за много повече хора, които заслужават възможност да живеят в сигурен и безопасен дом.” 

На световно равнище Habitat for Humanity призовава държавите - членки на Г-7, които ще се срещнат този уикенд в Хирошима, Япония, да признаят равния достъп до жилище за решаващ фактор за напредъка в развитието и да се ангажират с разрешаването на жилищните нужди в неформалните селища като начин за постигане на прогрес по международните приоритети за развитие в области като икономически растеж, здравеопазване и образование. 

Според публикуван днес доклад в подкрепа на кампанията "Home Equals” мащабното подобряване на жилищните условия в неформалните селища би довело до значителни ползи за икономическото и човешкото развитие. Първият по рода си доклад на Habitat for Humanity и Международния институт за околна среда и развитие (IIED) представя модел на ползите, които биха били реализирани, по отношение на икономическия растеж, доходите, здравеопазването и образованието, от тези жилищни подобрения.

Докладът установява, че в някои страни брутният вътрешен продукт (БВП) и доходът на глава от населението ще се увеличат с до 10,5% и че всяка година в световен мащаб могат да бъдат спасени приблизително 730 000 живота - повече от броя на смъртните случаи, които биха били предотвратени годишно чрез изкореняване на маларията. Според модела допълнително 41,6 милиона деца ще бъдат записани в училище. Това е едно от всеки шест деца в света, които не посещават училище. 

Необитаемите жилища могат да станат решение и за незаконните строежи

"Този доклад допълва доказателствата, че осигуряването на достъп до адекватни жилища на хората, живеещи в неформални селища, е не само правилно решение, но и умно", споделя Джонатан Рекфорд, президент и главен изпълнителен директор на Habitat for Humanity International. "Чрез кампанията “Home Equals” ние и нашите партньори се ангажираме да предприемем незабавни действия, така че, когато става въпрос за местата, които наричаме дом, повече от 1 милиард души, живеещи в неформални селища, да бъдат наистина третирани като равни." 

Снимки: Наташа Манева

 

Статистиката: 1 милиард души по света нямат достъп до подходящи жилища

Мащабът на настоящата жилищна криза изисква незабавни действия в отговор на нуждите на повече от 1 милиард души по света, които нямат достъп до подходящи жилища в неформални селища. 

Това предполага справяне с всички измерения на правото на адекватно жилище: сигурност на собственост; наличност на базисни услуги, материали, съоръжения и инфраструктура; достъпност; обитаемост; местоположение; и културна адекватност.

Home Equals оценява обществената полза от подобряването на справедливия достъп до подходящо жилище в неформалните селища, особено свързано с човешкото развитие, измерено чрез индекса на човешкото развитие, или HDI. Чрез обширен преглед на редица източници и примери за статистическо моделиране анализът показва, че подходящото жилище е - устойчива инфраструктура, която е ключов фактор за измеренията на човешкото развитие, с директно въздействие върху живота на жителите на неформалните селища по отношение на жизнения стандарт, здравеопазване и образование, както и за по-широки обществени системи.

Методологията, използвана за анализа, се основава на обширен преглед за връзките между адекватните жилища в неформалните селища и всяко от трите измерения на HDI: доход, здраве и образование.

 

Очакваните ползи

Ситуацията в кв. „Столипиново“, Пловдив / Снимка: Наташа Манева

 

- По отношение на доходите - моделирането показва, че на национално ниво справедливият достъп до адекватно жилище в неформалните селища може да генерира пряко въздействие от до 10,5% икономически растеж, измерен или като брутен национален доход, или БНД, или брутен вътрешен продукт, или БВП на глава от населението. Това увеличение на размера на икономиката и стандарта на живот в неформалните селища вероятно ще бъде по-високо от разходите за осигуряване на подходящи жилища в много страни. 

- По отношение на здравето - очакваната продължителност на живота може да нарасне до 4%, добавяйки средно 2,4 години живот в света единствено поради прекия ефект от осигуряването на достъп до подходящи жилища в неформалните селища. В световен мащаб 738 565 предотвратими смъртни случая могат да бъдат избегнати годишно, число, което е по-високо от изкореняване на маларията в световен мащаб.

- И накрая, по отношение на образованието, очакваните години на обучение в някои страни може да се увеличат с около 28% заради достъпа до подходящо жилище в неформални селища. В световен мащаб 41,6 милиона деца и младежи биха могли да бъдат записани в основно и средно образование  при подобряване на жилищата в неформалните селища. Това се равнява на 16,1% от общия брой на деца и младежи, които в момента нямат образование.

 

BG абсурди: необитаеми жилища и презастрояване

Днес много градове, сред които и Пловдив, буквално се задъхват от новото строителство. В тази ситуация изглежда абсурдно да говорим за необитаеми жилища.

„И ние в София имаме такива примери - модерни гета, които нямат дори тротоари. Не можем да спрем предприемачите. Аз по-скоро искам да обърна внимание на новите социални жилища, които строят общините. Подобни проекти се финансират по програми като „Региони в растеж“, но да строим нови социални жилища, при условие че има такъв голям ресурс от вече построени, е скъпо начинание. Въпросът е да потърсим по-рационални решения за целия този необитаем жилищен фонд“, предлага шефът на „Хабитат България“ Минчо Бенов.

 

Ася Добруджалиева: Предлагаме нов раздел към ЗУТ - „Устройство на неформални селища"

В Пловдив общият брой общински жилища е 3500, от които 3294 са апартаменти. От тях заети са 3374 жилища, като в 1750 са настанени ромски семейства. Общият брой лица, настанени в общински жилища, е 10 845 лица, пресмятат от "Хабитат България", като уточняват, че данните са към 31 октомври 2022 г.

Ася Добруджалиева - мениджър проекти в организацията, допълва: „Хабитат България" към момента не развива конкретен проект в община Пловдив. Основната ни цел е да постигнем промяна в законодателството, която да позволи обновяване на кварталите с концентрация на бедност. Предлагаме в Закона за устройство на територията да се създаде специален раздел "Устройство на неформални селища", по примера на Румъния“. 

Според дамата с този раздел следва да се регламентира процедура за устройство на територията на тези неформални селища, която започва със заснемане на всички съществуващи жилищни сгради, установяване на тяхната конструктивна устойчивост и идентифициране на тези от тях, които са безопасни или могат да бъдат приведени в съответствие с техническите изисквания. „За тези сгради, при условие че са единствен подслон за домакинства в жилищна нужда, следва да се даде възможност за узаконяване и право на владеене на обособен УПИ“, уточни Ася Добруджалиева.  Подобен подход би позволил планиране и изграждане на базова инфраструктура в кварталите, тяхното благоустрояване и осигуряване на по-добри условия за живот, образование и развитие на техните обитатели, а от това ще спечели цялото българско общество. 

Припомняме, че в периода октомври-декември 2022 г. се проведе  онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в което се включиха всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани - потенциални потребители на услугата „общинско жилищно настаняване“. Негова цел е да се събират данни за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяване на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение на настаняването в общинско жилище. Всички мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране на приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда, уточняват от "Хабитат България". 

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
3 коментара
Ива

Ива

01.06.2023 | 08:23

Това в БГ няма как да се случи. Не искам да ви пиша аргументи за твърдението ми. Жителите на Столипиново са имали панелки и са ги продали. Сами са направили своя избор да живеят така, как аз съм направила своя избор да имам няколко жилища.

Отговори
3 0
Нуждаеш се

Нуждаеш се

31.05.2023 | 19:23

Апартаменчето ша има ли паркет и дограма, че да си палнем огън през зимата? Ако дограмата е от метал, пак става, ша я продадем заедно с кабелите от стените.

Отговори
3 1
Никакви гета няма да изчезнат никъде

Никакви гета няма да изчезнат никъде

31.05.2023 | 18:35

Светът се глобализира, населенията и те. Някога едни са имали ренесанс, други са правели човешки жертвоприношения, а трети са ядяли хора. Днес всички щъкат насам-натам, преселват се с обичаите и културата си. Ако нашите етнически съграждани си бяха стояли в Индия, Столипиново нямаше да го има, други се оказаха по-адаптивни, от човекоядци се превърнаха в производители на електроника, гащи и маратонки, трети пък висят на социални в Европа, вместо да се трудят в родината си, на някои от тях се крепи футболът и атлетиката там, където са се преселили.

Отговори
9 1

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори в Пловдив?