49

Ощетявам ли съседа, като не допускам инкасатор на ВиК в дома си?

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи: чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г. (*)) (1). Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години.

От тази наредба произхожда задължението на собственика на жилище, офис, магазин на всеки 10 години да извърши проверка в лицензирана метрологична лаборатория за годността на измервателния уред или да го подмени с нов. Проверката или закупуването са за сметка на собственика. Когато такава проверка не е направена, може да се допусне, че измервателният уред не отчита коректно. Това е една от често срещаните причини за голяма разлика между отчитането на индивидуалните водомери и общия водомер. 

Друга често срещана причина е, че в някои апартаменти, магазини или офиси индивидуалният водомер не е отчитан по-дълъг период от време. Съгласно Общите условия на ВиК разликата между общия водомер и сбора от показанията на индивидуалните уреди се преразпределя пропорционално на потреблението. Ето защо се получава така, че на добросъвестните потребители на вода, които са осигурили достъп на инкасатора или са отчели и предали данните на уредите си, им се начислява пропорционално повече обща вода, отколкото на тези, чиито водомери не са били засечени.

Поради описаните по-горе причини на практика недобросъвестни собственици на жилища, офиси, магазини и др. ощетяват коректните си съседи.

Съветваме етажните собственици, когато е налице голямо количество разпределена обща вода, да подават заявление към ВиК - Пловдив с искане да бъде направено контролно засичане на всички водомери в предварително обявен ден и час, за да могат и собственици, които не обитават жилищата си, да осигурят достъп до измервателните уреди.

Асоциацията на дружествата, управляващи етажни собствености, предлага да бъде променена нормативната уредба и да бъде дадена възможност на домоуправителя при официално поискване от ВиК дружеството да предоставя данни за броя обитатели, ползватели в отделните обекти. По този начин би се преустановила практиката собственици да декларират необитаемост пред ВиК, а същевременно да обитават и да ползват вода.

"Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост"

Лилия Чолакова - председател

Тел.: 088 20 00 204

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Виктор

Виктор

30.05.2022 | 17:10

Не е така по наредба. Факт е, ще ВиК ощетяват лоялните клиенти начислявайки им разликата от водата, но по наредба не е така. Даже има съдебни решения осъждайки ВиК. По наредба е написано много добре: разликата с общия водомера се начислява на всички водомери, повтарям, на всички водомери. А на неотчетените водомери се начислява служебно вода средно от последните два отчетени месеца. Това е по наредба.

Отговори
0 0

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?