Следвайте ни

Как да се справим със стихийната урбанизация на градовете

Експерти от Балканите търсят съвместни инициативи за териториално сближаване и икономически просперитет

viber icon

Градовете на Балканите притежават уникални културни и архитектурни качества, които са реална предпоставка за ускорено икономическо развитие. Те са центрове на познанието и източници на растеж и новаторство. Но същевременно нашите градове страдат от демографски проблеми, социално неравенство и изключване на конкретни групи от населението. Има недостиг на евтини и достъпни жилища за масовия потребител. Съществуват остри екологични проблеми. В дългосрочен план градовете не биха могли да изпълняват своята роля на двигатели на социалния напредък и на икономическия растеж, ако ние, като професионална общност, не успеем да предложим решения на властите за постигане на социалното равновесие вътре в тях и помежду им, за запазване на  културното многообразие и изграждане на висококачествена градска среда, архитектура и дизайн.  

До този извод стигнаха участниците на Балканския архитектурен форум, който се проведе в София от 17 до 19 март т.г. Той постави въпроса за новите тенденции в устройственото планиране на Балканите като цяло - разказа за “Марица” арх. Белин Моллов. “Проведоха се дебати за намиране на решения за подобряване качеството на живот в Балканския регион, запазване на жизненоважното културно наследство и отваряне на пътя за иновациите”, допълни експертът. 

Балканският архитектурен форум е организиран от Съюза на архитектите в България под патронажа на Международния съюз на архитектите (UIA), Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с участието на представители на професионалните организации на архитектите и посолствата на страните от Западните Балкани и Румъния. В съответствие с актуалните предизвикателства към страните от Западните Балкани в подготовката им за членство в Европейския съюз и в съзвучие с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС за осъществяване на съвместни инициативи за свързаност, териториално сближаване, икономически просперитет и социална сигурност, участниците търсиха отговори и решения на следните въпроси: 

- Как да се възползваме от силните страни на всяка територия за устойчиво и балансирано развитие на Балканите като цяло? Със средствата на устройственото планиране, проектиране, управление и надзор на строителството и да допринесем за ефективно прилагате на Кохезионната политика на ЕС.

- Как да се справим по-добре с миграцията и стихийната урбанизация? Градовете са центрове на знанието и прогреса, но същевременно места на замърсяване, социално изключване и други отрицателни въздействия. Необходимо е прилагане на принципите за интегрирано градско възстановяване и развитие; 

- Как да изградим по-добри връзки на национално, регионално и местно ниво? Хората трябва да могат да живеят там, където желаят, и навсякъде да имат достъп до обществени услуги, ефективен транспорт, енергийни мрежи и широколентов интернет; 

- Как да развиваме сътрудничество в областта на климатичните промени и културно-историческото наследство? Последиците от изменението на климата не се съобразяват с традиционните административни граници, а наследството е достояние на всички. Ето защо са необходими нови форми на сътрудничество между страните в региона.  

Участниците във форума изразиха готовност да организират своя експертен потенциал за:  

- Обмен на информация и добри практики в устройството на териториите, за устойчиво развитие от гледна точка на икономиката, социалната сфера, архитектурата, културата, наследството и управлението на регионално и местно ниво; 

- Подкрепа на политики, съобразени с нуждите на всяка територия посредством междусекторна координация и управление на всички равнища в региона на Балканите за изграждане на по-добра свързваща инфраструктура; обмяна на опит в културата и образованието, бизнес отношенията и гражданските инициативи; 

- Прилагане на интегриран подход към градското възстановяване и развитие на публичните пространства и жизнената среда за решаване на демографски проблеми, обществена безопасност, младежка квалификация и заетост, опазване на културно-историческото наследство и природата; 

- Приоритетно и целево изграждане на Европейските транспортни коридори в региона, при отчитане и предотвратяване на рисковете от стихийна урбанизация, опазване на ценен земеделски, горски фонд и културно-историческо наследство, използване на съвременни технологии, запазване на спецификата на ландшафта и населените места на Балканите.

Архитектите и урбанистите от региона изразиха готовност да обединяват своите творчески възможности и граждански позиции, за опазване многообразието, традициите, историческата памет на Балканите, взаимно зачитане на културните различия и създаване на устойчива жизнена среда. Те се споразумяха да предприемат конкретни действия за:

-        съвместно сътрудничество в областта на архитектурата, градското планиране и устройството на териториите в Балканския регион за икономически просперитет и повишаване качеството на живот на хората;

-        участие в съвместни инициативи в рамките на Международния съюз на архитектите;

-        координирани дейности по програмите за Европейско териториално сътрудничество;

-        задълбочаване на партньорството си за повишаване на професионалната квалификация на членовете си, обмена на информация и организиране на съвместни изложби, издания и др.;

-        организиране на съвместни инициативи за млади архитекти, младежки форуми и конкурси за решаването на важни проблеми в областта на устойчивата архитектура, градоустройството и териториалното планиране;

-        стимулиране на културния туризъм с архитектурна насоченост и съвместна спортно-развлекателна дейност за сближаване на архитектите от Балканските страни;

-        сформиране на сборни целеви екипи за участието в различни изяви в областта на проектирането, професионалната експертиза и образованието.

Съобразявайки се с новите геополитически реалности в региона и процеса на интеграция на страните от Западните Балкани в Европейския съюз, участниците в настоящия форум взеха решение за учредяване на БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ като приемник на действащата от 1966 г. до сега „Балканската конференция”.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кой кандидат-президент ще гласувате на 14 ноември?