44

Инж. Цвeтко Тужаров, БААИК: Грешка е общините да избират фирмите за надзор в санирането

Голяма част от дейностите по санирането по Плана за възстановяване ще минават през общините. Кандидатстването ще става изцяло електронно, като документите се подават от местната власт през системата ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България). Това разясни наскоро шефът на Дирекция “Жилищна политика” в регионалното министерство Добромир Василев.

 

Грешка е общините да обявяват обществени поръчки за избор на лица, упражняващи строителен надзор, контрира обаче инж. Цветко Тужаров, зам.-председател на  Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. "Причината е, че документацията за обществените поръчки се изготвя от некомпетентни лица от общинската администрация, които не познават правата и задълженията на консултанта, вменени му по закон. Не познават спецификата на тази дейност и създават с копи-пейст технически спецификации и указания, така че кандидатите са принудени да пишат ненужни технически предложения с обяснения как ще спазят закона и „специфичните изисквания на възложителя“, които не следва да са в противоречие със закона. Освен това тези технически предложения, които се оценяват съвсем субективно, са повод за отстраняване на неудобните фирми, като оставят обикновено две, една от които е „правилната“ - с малко по-ниска цена, но посочена от кмета на общината", обясни експертът пред "Марица".     

През последните 10-15 години този подход се оказа масова практика във всички община в страната, като това „правило“ се отнася и за обществените  поръчки за строителство и проектиране.

"В България вече и децата знаят, че няма честно спечелена обществена поръчка. Така че тук съм категоричен - тази порочна практика трябва да спре - подчерта експертът. - Една от причините за некачествено упражняване на строителен надзор е, че ДНСК широко отвори портата за регистриране на консултантски фирми. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са силно занижени. По този начин се нароиха изключително много, предимно партийни фирми, които участваха активно в предишната Национална програма за енергийна ефективност, както и за големите инфраструктурни обекти. Допускаше се неефективен строителен надзор от неподготвени за тази дейност екипи от специалисти. Естествено, появиха се и последващи дефекти на изпълнените обекти, като падане на топлоизолацията на цели стени поради неспазване на технологията и т. н. Станахме свидетели и на редица случаи на незаконно строителство", обясни Тужаров.

Според УС на БААИК е необходимо да се създаде стройна система за обучение на експертите, които изпълняват консултантски функции и строителен надзор. Тя се организира от БААИК, така че постепенно на пазара да се окажат само подготвени кадри, които да работят реално на терен и извършват ефективен строителен надзор.

Другият аспект на проблема според експерта е, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не трябва да съветва общините да залагат в методиките критерия "най-ниска цена". "Необходими са промени в ЗОП, където да се въведе принципът на печеливша най-близката оферта до средната предложена цена от кандидатите и без излишни технически предложения. Изборът на изпълнител по обществените поръчки за строителен надзор следва да се извършва и след представяне на доказателства за професионален опит - не само за последните три години, а въобще от практикуването на дейността, както и нивото на подготовка на експертите. Възложителят следва да проследи налагани ли са санкции на кандидата от държавните контролни органи, включително  от ДНСК“, предлага инж. Цветко Тужаров.

Конструктивното обследване на сградите, кандидатстващи по подмярка 1  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, която е част от инвестиция “Енергийна ефективност в сграден фонд“ съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост, не се извършва правилно, съгласно указанията на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Причината е ниската цена за тази дейност, определена от МРРБ, изключително кратките срокове, които министерството постави, и неправилните указания. "Особено важно е обитателите на стари жилищни сгради да знаят колко безопасна е сградата, в която живеят те и техните семейства, доколко тяхната сграда е осигурена на сеизмични въздействия и дали е необходимо нейното допълнително укрепване, преди да се запечатат стените с топлоизолационна система. За тази цел се прави пълно конструктивно обследване със заключения от инженер конструктор, които се вписват и в техническия паспорт на сградата", обясни инж. Тужаров.

Техническите паспорти на съществуващи сгради следва да се изготвят от опитен професионално подготвен екип след извършено пълно техническо обследване. Предписанията, залегнали в техническия паспорт, представляват техническото задание за проектиране, което ще бъде извършено на по-късен етап.

Къде е разликата между енергиен паспорт и енергиен сертификат?

Експерти обясняват, че енергийният паспорт удостоверява състоянието на сградата и специфичното потребление на енергия. То се оценява по скала от A до G, подобна на електроуредите, като А показва най-малко потребление на енергия, а G - най-голямо.

Енергийният паспорт се издава от независимия консултант по строителен надзор или техническия ръководител при новопостроени сгради при въвеждането им в експлоатация. Той подлежи на презаверка на всеки 3 години, като това се прави от регистрираните в ААЕ фирми за обследване и сертифициране на сгради. За старите сгради пък енергийни паспорти правят специализирани фирми, сертифицирани от ААЕ.

Енергийният сертификат е различен от енергийния паспорт. Той се издава от сертифицирани от ААЕ фирми, но след наблюдение на потреблението на енергия поне 2-3 отоплителни сезона. Той ще важи 10 години, като за сгради с енергиен сертификат А или Б има и данъчни отстъпки.

 

Само у нас 100% финансиране за обновяването на сградите

„Няма друга държава в света, в която да има 100% финансиране за сградно обновяване. Ние даваме тези пари на много малко хора и това не е икономически изгодно и устойчиво. Хората искат да имат контрол и да са сигурни в качеството на строителните дейности, да знаят какъв ефект има обновяването върху сметките за енергия и комфорта им за живот.“ Това каза Драгомир Цанев по време на Архитектурно-строителната седмица в София. Той говори по темата „Фактори за ускоряване на процеса на дълбоко енергийно обновяване на сградния фонд в България“.

ДРАГОМИР ЦАНЕВ

Експертът обясни, че в Плана за възстановяване и устойчивост има няколко направления за енергийна ефективност - за жилищните и за нежилищните - административни и индустриални сгради. Те обаче трябва да се разглеждат отделно, защото разписаните правила по всяко от тях са различни и има своите специфики. Реално мярката за жилищните сгради се явява продължение на Националната програма за енергийна ефективност. Тя използва сходен подход към финансирането от гледна точка на това, че продължава да настоява на 100% безвъзмездна финансова помощ за сградите, които кандидатстват до април 2023 г. Разликата е, че тези сгради трябва да кандидатстват с технически паспорт, включващ техническо обследване и енергийно обследване, което  Сдружението на собствениците трябва да осигури със свои средства.

Интересът расте, ще надскочи наличния ресурс

Интересът към Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Плана за възстановяване и устойчивост е много голям. Очакванията са значително да се надвиши наличният ресурс от 1 129 881 600 лв. Вече има подадени 36 проектни предложения от 3 общини за 45,5 млн. лв. Това стана ясно по време на конференция „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството - ролята на иновациите, новите технологии и уменията“, организирана от Камарата на строителите в България.

ДОБРОМИР ВАСИЛЕВ

„Очакванията са до края на процедурата да бъдат подадени проекти, чиято стойност надвишава няколко пъти разполагаемия бюджет. А за да изпълни страната ни ангажимента до 2030 година да бъдат обновени 19 млн. кв. м разгърната площ, ще са необходими поне 5 млрд. лева. Затова според него няма да е възможно обновяването на сградния фонд да бъде извършено само с публични средства. Тенденцията е процентът на безвъзмездна финансова помощ да намалява и по тази причина ще трябва да се търсят работещи пазарни механизми за реализирането на тези проекти“, обясни директорът на Дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ Добромир Василев.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?