4232

Грантови схеми бавят пазара на енергийно ефективни услуги у нас

Спецове на форума Национален ден на обновяването

У нас са подадени и се оценяват повече от 3 хиляди проектни предложения в първия етап на процедурата по обновяване на сградите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Те са на стойност над 4 млрд. лева, при заделен ресурс от 1 млрд. лв. 

До този момент статистиката показва, че по националната програма за саниране са били обновени около 2000 сгради. По Плана за възстановяване ще бъдат обновени още около 800. Въпреки огромния интерес към двете програми обаче над 60 000 многофамилни сгради в страната чакат да бъдат обновени, огромен е и броят на еднофамилните, в които живее голяма част от населението.

Пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие - твърди Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), по време на Националния ден на обновяването. „От друга страна, има все повече предизвикателства във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това прави нормативната уредба в областта на ЕЕ и възобновяемите източници изключително динамична. Във връзка с това през следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба, касаеща енергийно ефективното обновяванеq и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса“, посочи Алексиев.

Форумът бе организиран от сдружението „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд у нас. Събитието започна с видео обръщение от Кадри Симсон - европейски комисар по въпросите на енергетиката, която подче,та, че днес благодарение на новите строителни методи, материали и продукти новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Но това са нови сгради, които не представляват сградния фонд на ЕС. 85% от сегашните жилищни сгради са построени преди 2010 г. и делът им ще остане такъв до 2050 г. 75% от тях са с лоши енергийни характеристики. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради. Комисар Симсон допълни, че се нуждаем от постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство.

Домакин на събитието беше Камарата на строителите в България (КСБ), която е от активните членове на „Да обновим България“. Събитието се проведе в три тематични панела, като модератор на първия панел беше инж. Йордан Николов - изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria. Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване. 

 

Изолираме жилищата си на принципа "направи си сам", майсторите ги няма

Българите масово си изолират жилищата без грам пари от държавата и големият проблем в случая е, че правим нещо, без да се обръщаме към съответния специалист да го проектира. Ако експерт направи проекта, разходите ви ще са с 30% по-малко при реализацията му. Това каза в Брюксел изпълнителният директор на БАИС Йордан Николов. Там той присъства на европейската среща за обмен по проекта Build Up Skills - Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите. 

Йордан Николов, изпълнителeн директор на БАИС

По време на срещата имаше различни сесии, свързани с естеството и достиганите до момента резултати от проекта. Инж. Николов участва в първата сесия, която акцентира върху недостига на работната сила и уменията на работниците в енергийно ефективния сектор. „Проблемът е, че в бурната вълна на обновяване липсват кадрите. Този въпрос навсякъде е тежък, но другите страни са по-напред в разрешаването му, защото са осигурили средства и са направили така, че процесът на обновяване е постоянен. При нас обаче финансовите механизми липсват“, така инж. Николов коментира недостига на кадри в строителството и в специалностите, които са свързани с енергийната ефективност и нисковъглеродните сгради.

Втората сесия на срещата беше свързана с резултатите от страните, участващи в пътната карта LIFE CET. На събитието бяха представени и изводи от проекта по системата CORDIS, която показва постигнатите резултати от научните изследвания и иновациите на ЕС в сферата на енергийната ефективност. Основните разгледани теми бяха: 

- Работниците, обучени по BIM (Buldinh Information Modeling), допринасят за по-добри сгради с почти нулево потребление на енергия.

- Повишаване на квалификацията в енергийния сектор в шест държави от ЕС.

- Обучение на експерти в областта на енергийно ефективното строителство.

- Увеличаване на “зелената” заетост в испанската строителна индустрия.

- Платформа за електронно обучение осигурява умения за екологично строителство в Чехия и Словакия. 

- Насърчаване на уменията, необходими за реализиране на потенциала на термопомпите.

- Подобряване и стандартизиране на уменията за енергийно ефективни сгради.

- Крачка напред за енергийно ефективните сгради.

- Повишаване на квалификацията в областта на енергийно ефективното строителство в Северна Македония.

- Как може да се използват чуждестранните умения за изграждане на енергийно ефективни сгради.

 

МРРБ предлага промени в ЗУТ 

Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще въведат механизъм, чрез който публични държавни или общински инфраструктурни обекти без пълния обем строителна документация, които отговарят на техническите правила, норми и изисквания за съответния вид строеж, да бъдат завършени и въведени в експлоатация, съобщават от пресцентъра на МРРБ. 

Към тях спадат елементи на техническата инфраструктура, като транспортната инфраструктура и съоръженията към нея - мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, ВиК инфраструктура, електрически подстанции, хидромелиоративни строежи и др. 

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и документацията към него са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни.  

В съществуващия ЗУТ липсват и разпоредби, които да определят статута на започнали, изградени, реконструирани  и ремонтирани обекти без изискващите се по ЗУТ строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж, за хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения, публична собственост на държавата и общината, които съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “д“ от ЗУТ представляват строежи от първа категория. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?