46

Експертът съветва: Веднъж годишно контролен съвет проверява касата на входа

АДУЕС с професионален интерес следи развитието на Проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

„Приветстваме проекта и считаме, че тези промени ще допринесат за по-стабилно и прозрачно управление на сградите в режим на етажна собственост“, твърдят от сдружението. Оттам са изпратили свое становище до Народното събрание, в което предлагат редица промени в закона. Ето и някои от тях.   

В Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС), членуват 23 дружества от всички големи градове в България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Перник, Дупница, Велико Търново, Горна Оряховица, Шумен и Добрич.

АДУЕС с професионален интерес следи развитието на Проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Приветстваме проекта и считаме, че тези промени ще допринесат за по-стабилно и прозрачно управление на сградите в режим на етажна собственост.  

В законопроекта се предвижда заплащане на възнаграждение за управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора) без оглед на обстоятелството дали управителят е собственик на самостоятелен обект в сградата. Размерът на възнаграждението ще се определя с решение на общото събрание.

За да се избере управителен съвет (управител), ще е необходимо съгласието на повече от 50% от собствениците на идеални части.

Управителният съвет (управителят) ще трябва да предоставя ежемесечен отчет за приходите и разходите в етажната собственост на видно и общодостъпно място на входа на сградата; при поискване от страна на собственик, обитател или ползвател отчетът се предоставя на електронен адрес или на хартиен носител; образец на отчета и указания по създаването му се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Контролният съвет (контрольорът) ще извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея и констативен протокол, когато е установено нарушение. Проверката се извършва по реда, описан в Правилника за вътрешния ред в етажната собственост. Контролният съвет (контрольорът) ще се отчита с писмен доклад пред общото събрание в едномесечен срок преди изтичане на мандата си.

Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост

Лилия Чолакова - член на управителния съвет

Тел. 088 20 00 204

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Инж

Инж

12.06.2023 | 19:57

Какво образование има ,,Експертът" ?

Отговори
2 0

Анкета

За кого ще гласувате на кметските избори в Пловдив?