4020

Бизнес и граждани в колаборация: Нов проект помага да се ускори жилищното обновяване

МултиХоум е проект, който има за цел да изгради сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в област Пловдив. 

Той се реализира с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз и стартира през ноември 2023. В рамките на проекта заработи специализирана услуга за консултиране на гражданите от всички 18 общини от региона по отношение на обновяване на техните жилищни сгради, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации. Услугата ще улесни целия процес на жилищно обновяване - от експертното консултиране до реалното обновяване. Специализиран технически екип  и платформа за консултации ще осигуряват директна и надеждна връзка с доставчиците на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

Като част от дейностите за сътрудничество с бизнеса, на 5 юни Търговско - Промишлена Камара - Пловдив организира среща с браншови структури в областта на сградното обновяване, на която се обсъдиха възможностите за сътрудничество и критериите за качество на доставчиците. Участие взеха Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Пловдив, Българска асоциация за изолации в строителството, Камара на строителите Пловдив, обединения на домоуправители, бизнеси от сектора.

Акцентирано бе на необходимостта от получаване на оптимално и надеждно качество в процеса на сградното обновяване. Поради факта, че гражданите имат предишен опит с прекъснати вериги на доставки и на недобро изпълнение на услугите, МултиХоум ще прилага критерии за „доверен доставчик“. Всички присъстващи страни се обединиха около позицията, че освен изработването и предлагането на изгодни финансови механизми, е изключително важно да се работи с хората и бизнеса с идеята сградното обновяване да се превърне в пазарно ориентиран модел. Крайната цел е да се достигне един постоянен и устойчив процес на сградно обновяване, което няма да продължава да се случва само и единствено с публични средства. Гражданите трябва да получат убедеността, че самоучастието от страна на самите на тях е по-надеждния и сигурен начин, за да обновят качествено жилищата си.  

Енергийна Агенция - Пловдив ще продължи диалога с браншовите структури, както и с фирми изпълнители, заинтересовани да се включат и да съдействат максимално на гражданите в процеса на енергийно обновяване на домовете им.

На 25-26-27 юни Търговско - Промишлена Камара - Пловдив ще бъде домакин и на три последователни срещи с бизнеси от областта на строителството, ВЕИ и ОВК. На срещите са поканени всички заинтересовани бизнеси, които искат да научат повече за възможностите за популяризиране на дейността си и сътрудничество с МултиХоум, а именно: участие в търговски изложения, придобиване на етикет „доверен доставчик“, продуктови презентации пред граждани, участие в съвместни проекти/ интегрирани услуги и др. 

 

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?