46

Арх. Венелин Кондов: Антисеизмичните системи трябва да бъдат включени в програмата за саниране

Венелин Кондов е български архитект, който е участвал пряко в изграждането на трасета от метрополитена в Рим. Той от години живее в италианската столица, където част от специалността му е изграждане на транспортна инфраструктура - включително съоръжения на подлези, жп, трамвайни линии, метрополитени, пристанища и летища. Кондов работи и по културни ареали в Китай, Саудитска Арабия и Албания.

Българинът се включи в традиционните Дни на механиката до Варна, където говори за италианския опит в ранното предупреждение от земетресения.

- Арх. Кондов, от години живеете в Рим. Как е защитено строителството в Италия срещу евентуални силни земетресения? 

- На практика по-голямата част от строителството в Италия е защитено само дотолкова, доколкото са били изпълнени действащите антисеизмични нормативи в момента на построяването на определена сграда. Но както е известно, културно-историческото наследство е категоризирано като силно уязвимо. Това са античните, средновековните - или най-общо казано - историческите сгради, които са разпространени по цялата територия на Италия. Да се защити цялото това огромно наследство, е практически неосъществимо, дори само от финансова гледна точка. Въпреки това има много иновативни технологии, които се прилагат спрямо исторически сгради и монументи, обикновено при реставрация или след сеизмични събития. Друга доста консистентна група от уязвими сгради са тези, построени нелегално, без разрешително за строеж, през годините на строителната спекулация - през 50-те и 60-те години на ХХ век.

- Разкажете ни какви антисеизмични системи са актуални в Италия и как те могат да защитят сградите при земетресение!

- Антисеизмичните системи, които се прилагат днес в Италия, могат да се разделят на две основни групи: пасивни и активни. В първия случай става въпрос за антисеизмични устройства, наречени сеизмични изолатори. Тяхната функция е да разединят горната част от конструкцията на сградата от движението на земната повърхност, като намалят разпространението на сеизмичната енергия. Благодарение на тези изолатори сградата не е подложена на цялостния динамичния стрес, провокиран от сеизмичните вълни. Сеизмичните изолатори могат на свой ред да бъдат еластомерни, плъзгащи се или резонансни. Тези, последните, резонират на честотата на смущението и по този начин разсейват енергията, която се предава от повърхността по време на земетресение.

Още по-интересни са системите за активна сеизмична защита. Те представляват интелигентни технологии, които реагират на земетресенията, като се активират само в случай на трус. Като генерират сила, модулирана в зависимост от ускоренията, те противодействат на вибрациите и ги свеждат до минимум. Tе могат да се монтират директно на покривите на сградите.

- Какви политики прилага държавата в Италия за намаляване на уязвимостта на обществените и частните сгради, за да направи по-безопасни домовете, училищата, болниците, културното наследство в извънредни ситуации?

- В основата на цялата система за превенция и приложение на техническите нормативи в строителството стои т.нар. карта на сеизмичната опасност, която дава представа за най-опасните райони в Италия. Тя е представена спрямо хоризонталното земно ускорение с вероятност то да надхвърли 10% за 50 години. Сеизмичното зониране остава в сила като административен инструмент на областните управители за превантивни политики, интервенции за намаляване на риска, проучвания за оценка на уязвимостта на сградите или на противодействието на земната повърхност (микрозониране). Областите могат да променят класификацията на своята територия в съответствие с насоките и критериите, установени на национално равнище.

От гледна точка на сеизмичния риск територията на Италия е разделена на 4 зони:

     - зона 1 - в която е много вероятно да има силни земетресения;

     - зона 2 и зона 3 - със силни и средно редки събития или умерени, но чести земетресения;

     - зона 4 - с редки събития с умерена енергия - въпреки че са много редки, все още са възможни силни земетресения.

Най-общо казано, сградите в зона 1 трябва да могат да издържат, без да се срутят, на силно земетресение и още повече на земетресения с по-ниска енергия. В зона 4 е необходимо поне да се защити безопасността на стратегическите или силно пренаселените сгради.

В Италия има също така много добре подготвена и структурирана организация, наречена “Гражданска защита”. Tя има много функции и дейности, една от които е да информира гражданите за рисковете, свързани със сеизмичната опасност в определен район.

 - На какви критерии трябва да отговаря строителство в рисковите райони в Италия?

- В техническите норми за строителство се съдържат критериите за проектиране, които се отнасят пряко до стойностите на картата на сеизмичната опасност за всяко местоположение на националната територия на Италия. Това са критерии, касаещи стандарти за стоманобетонни и метални конструкции и т.н.  

- Какви са шансовете на България да получи патент за антисеизмична система?

- Колкото повече вярваме в нашите възможности и способности за въвеждане на иновации, а тези способности далеч не ни липсват, толкова е по-вероятно не само да получим такъв патент - но още по-важно, да го приложим - особено ако имаме подкрепата на общественото мнение. 

 - Откъде може да дойде финансирането на подобна система за сеизмозащита?

- Най-логично би било антисеизмичните системи да бъдат включени в програмата за саниране на сградите. Сега говорим за енергийна ефективност и това е абсолютно необходимо. Време е също така да помислим и за антисеизмичната ефективност на сградите, които се намират в рискови сеизмични зони.

Визитка:

Архитект Венелин Кондов е роден в България, но има българско и италианско гражданство. Притежава богат опит в проектирането на комплексни мултидисциплинарни проекти, придобит чрез дългогодишно сътрудничество с водещи инженерни и архитектурни фирми, строителни фирми, частни и публични инвеститори и институционални власти. Застъпени са всички нива на проектирането - от концепция до предварителен проект, детайлно проектиране и изграждане. Има реализации в различни икономически и културни ареали, като Италия, Китай, Саудитска Арабия, Албания, България и други. Освен това участва активно в разработването и прилагането на иновативни технологии, като виртуални и обобщени реалности.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?