Подай сигнал

Христо Г. Данов издава 745 броя на вестник "Марица"

Марица

от Мария Петрова 234 прегледа 0

На 25 юли 1878 г. в Пловдив излиза първият брой на вестник Марица (1878-1885 г.). Той е първият български вестник след Освобождението с издател Христо Г. Данов, който бързо превръща изданието в информационен лидер.

Идеята за издаване на голям български вестник в Пловдив се ражда година по-рано, по време на Руско-турската освободителна война. Доказателства за това са няколко писма между Христо Г. Данов и професор Марин Дринов от декември 1877 г. Тъй като по това време обстоятелствата са обтегнати, няма почва за осъществяване на идеята.

Година по-късно отново се повдига въпросът за създаване на български вестник в новосформираната Източна Румелия. Инициатор е Временното руско управление, чиито членове искат да запазят силните си позиции в страната. За идеята се застъпва и княз Дондуков-Корсаков, който по това време се намира в Пловдив. Той отново повдига въпроса за издаване на вестник, който да защищава българските интереси в тази част на България, откъсната по силата на Берлинския договор и оставена васална на Турция.

Всичко това се превръща в реалност, когато вицегубернаторът на Пловдив Тодор Бурмов, по-късно министър-председател на България, предлага на Христо Г. Данов да поеме издаването на вестника. За целта е отпусната субсидия от 3000 рубли, с която да започне работата. Данов, който вече е взел присърце идеята, поема тази задача като едно голямо народополезно и отговорно дело. Организира работата и съставя екип от изключително ерудирани автори и редактори.

Вестник „Марица“ излиза в продължение на седем години - 745 брой на изданието, който е последен за тогавашното издание и все още не е намерен, е отпечатан на 6 септември 1885 г., в деня на Съединението. Неговото предназначение е борба против Берлинския договор. Христо Г. Данов събира и подвързва пет течения от вестника, които подарява на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, където те се пазят и до днес.

Коментари