Подай сигнал

Финансират българо-китайски проекти за чист въздух и здрави ябълки

Бизнес зона

от Мария Петрова 506 прегледа 0

Снимка: Гугъл

Два иновативни проекта ще се финансират по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китай. Те са за контрол на качеството на въздуха и борба с болести и неприятели ​по ябълките​. ​Бенефициенти по проектите са екип от учени от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Аграрния университет в Пловдив и две висши учебни заведения в Поднебесната империя.

Договорите за финансиране бяха подписани вчера от ректорите на ПУ и АУ проф. Румен Младенов и проф. Христина Янчева и от проф. дмн Николай Лазаров, председател на изпълнителния съвет на Фонда за научни изследвания. Сред официалните гости бяха посланикът на Китай Дун Сяодзюн, зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева и др. От българска страна за двата проекта ще се отпуснат 500 000 лв. Приблизително толкова се предвиждат и от китайските партньори.

Единият одобрен проект е на тема" "Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)". Той се ръководи от проф. Иван Ганчев от Пловдивския университет и от проф. Жанлин Жи от Севернокитайския университет за наука и технологии. Основната научноизследователска дейност по този проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение в областта на Интернет на Нещата (IoT). Включва и нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги в областта на „интелигентно опазване на околната среда“ и „интелигентно здравеопазване“. Платформата ще може да предоставя и услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства.

На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи: Интелигентна система за контрол на качеството на въздуха и Интелигентна система за повсеместно здравеопазване (uHealth) - за предоставяне на здравни услуги на различни категории пациенти.

Другият одобрен за финансиране проект е на тема: „Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол“. Негови ръководители са проф. Вили Харизанова от Аграрния университет и доц. д-р Ту Хонгтао от Института за изследване на плодове Джънджоу. Избраната тема е продиктувана от важността на ябълката като култура в България и в Китай, който е най-големият производител на ябълки в света.

Нарастващата обществена загриженост за ролята на пестицидите и потенциално вредния им ефект върху човешкото здраве, полезната фауна, дивите животни, подпочвените води, и като цяло върху околната среда, налага търсене на алтернативни нискорискови средства за контрол на болестите и неприятелите по ябълката и прецизни методи за прогнозиране на развитието им.

Очакваните резултати ще дадат възможност за разработване на оптимизирана технология за управление на болести и неприятели при интегрирано и биологично производство на ябълки, на базата на прецизни екологични методи, адаптирана за условията на двете страни.

Коментари


Преди 35 години до село Рогош имаше масиви 12 000 декара ябълки. Сега едно дърво няма!!!

Давайте бързо, че не искаме я ябълки от Полша