Подай сигнал

EVN осигурява мобилни трафопостове през зимния сезон

Градът

от Екип Марица 209 прегледа 0

В Електроразпределение Юг са налице и 4 мобилни трафопоста

Дейности по подготовка на разпределителна мрежа и съоръжения за работа през зимата извърши Електроразпределение Юг (част от EVN България). Подготовката на съоръженията за работа при тежки зимни условия е постоянен процес и започва с анализа на авариите от предходни години, който позволи да се начертаят конкретни мерки за по-бърза оперативна работа при трудни условия съчетани с минусови температури.

Подготвителните дейности имат за цел да осигурят функционирането на системата по места при зимни условия. В тази връзка техническите дейности включваха инспекции на всички съоръжения средно и ниско напрежение, които се обслужват от дружеството.

Извършените дейности от Електроразпределение Юг обхванаха:

- 3 698 подменени стълба

- 274 km подменени проводници

- 6 896 подменени изолатори по въздушни линии средно напрежение

- 3 357 санирани или почистени фундаменти на железорешетъчни стълбове средно напрежение

- 220 подменени разединители и прекъсвачи средно напрежение

- налична специализирана механизация – 388 високопроходими автомобила, 9 моторни шейни, 29 високопроходимиавтовишки, както и и 2 броя АТВ, оборудвани с вериги, които се използват в труднодостъпни места

- 75 аварийни екипа – 24 часа, 7 дни в седмицата, както и възможност за включване на допълнителен брой сътрудници при извънредни ситуации

- договори с външни фирми за допълнителен персонал и техника при необходимост

- подготовка на електромонтьори на тренировъчен полигон за работа по разпределителната мрежа в реални условия

- налице са 6 центъра за кабелни лаборатории, 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата и 3 центъра за специализирана техника

- в случай на необходимост в дружеството е създаден процес за работа при кризи и активиране на вътрешен Кризисен щаб.

В допълнение Електроразпределение Юг разполага с 11 броя собствени дизелови генератори с обща мощност над 1,7 MVA (мегаволтампера), като има възможност да използва и такива на външни фирми.

В Електроразпределение Юг са налице и 4 мобилни трафопоста. Те осигуряват по-добра техническа оперативност и могат да се използват за по-бързо възстановяване на захранването при необходимост. Мобилните трафопостове са удобни за транспортиране и са с добра функционалност. Два от тях са разположени постоянно в Стара Загора, а другите два – в Пловдив през зимния сезон и в Бургас през летните месеци. Два от мобилните трафопостове са всеки с мощност 400KVA (киловолтампера), а другите два – всеки с мощност 800KVA (киловолтампера).

За справянето с различни ситуации през зимата, Електроразпределение Юг разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции ”Гражданска защита”.

Коментари