Подай сигнал

Директорката на Търговската: Когато в час е интересно, дисциплината не куца

20 човека от един род имат диплома от елитното училище, твърди Славейка Иванова

Интервю

от Eлица Кандева 2608 прегледа 0

Директорката на Търговската: Когато в час е интересно, дисциплината не куца

Славейка Иванова е завършила Националната търговска гимназия със специалност „Машинна обработка на икономическа информация”. Три години е била учител по счетоводна отчетност в училището. От 1 февруари 2008 г. е директор на Националната търговска гимназия, което счита за чест, гордост и изключително голяма отговорност.-Тази година обявихте нова специалност „Съдебна администрация” в отговор на нуждите на пазара на труда. Имаше ли интерес към нея и в каква посока ще продължите сътрудничеството си с реалния бизнес?

-Новата специалност е нова за цяла България. Влезе в списъка на професиите през декември, но ние още преди това бяхме в контакт със съдебната система в Пловдив. Бяхме изпратили там ученици на производствена практика. Заедно бяхме планирали и осъществихме възстановка на съдебни процеси, участвахме в Ден на отворените врати. Когато дойде моментът МОН да разработи учебни планове и програми, тази задача беше възложена на нас и я изпълнихме в сътрудничество с Районния, Окръжния и Апелативния съд. Отсега имаме гарантирани работни места за провеждане на производствената практика, като в 10. клас учениците да бъдат в Районния съд, в 11. - в Окръжния, а в 12. клас - в Апелативния.

Засилваме връзките с бизнеса. Много е важно наистина производствената практика да е на реални работни места и за нашето училище това се осъществява на 100 процента.

-Приложима ли е за вашите специалности дуалната форма на обучение?

- Не, тъй като има много теоретични дисциплини. Освен това институциите, в които биха постъпили нашите ученици, работят много с лични данни и би било притеснително за тях да има достъп на ученици. За нас е достатъчно, че по новите учебни планове 3 години по 60 астрономически часа учениците провеждат производствена практика. Ако минем на дуална форма, това значи да се лишим изцяло от часовете за учебна практика, което ще намали нивото на знанията. Такава е спецификата на нашите специалности.

-Търговската гимназия има своя учебна банка доста преди да се заговори за иновативните училища. На какви модерни методи разчитате днес?

-Не сме кандидатствали за иновативно училище, но не сме спирали да прилагаме иновативни методи. Проектният метод е широко застъпен. Развиват се различни идеи в делови игри и симулации на реални ситуации. Но най-пълнен обхват има работата в учебно-тренировъчните фирми. Там учениците тръгват от избор на предмет на дейност. Създават си лого. Регистрират компанията в специален център в София пред всички необходими органи, които дублират тези в реалната практика. Учениците после разпределят длъжностите и започват сделки и плащания. Накрая идва най-вълнуващият момент - тяхната изява на Панаира на учебно-тренировъчните фирми (УТФ), в който участваме всяка година. Имаме 10-12 фирми, в които учениците развиват с голямо желание иновативни идеи, а със симулациите трупат практически опит за момента, в който реално ще управляват бизнес. Тази година фирмата на 11. 3 за екологични сладка зае второ място за комплексно представяне.

-Имате ли ученици, които са тръгнали от такава симулационна форма и след дипломирането си са развили идеята си в истински собствен бизнес?

-Имахме екип ученици, които участваха в общинския конкурс за млад предприемач. Там стоката е реална, не виртуална като в УТФ. Група момчета създадоха списание за Пловдив.

- Как успявате да мотивирате тийнейджърите в тази възраст, когато трудно се привлича вниманието им и трудно се създават авторитети?

-Имаме щастието при нас да идват добре мотивирани ученици. Те знаят, харесали са ни и идват с голямо желание. Половината работа е предварително свършена от приятели и в семейството. Тук имаме по 4 поколения поред, които са завършили нашата гимназия. По повод 100-годишнината на училището правихме проучване и открихме род с 20 възпитаници на НТГ. Голяма е ролята на учителите ни мотивацията на младежите да не спадне, а да я развием. Имаме много добър педагогически екип. Една трета от него сме възпитаници на гимназията. Това е много важно, защото носим духа на това училище.

И часовете трябва да са интересни, и много извънкласни форми имаме. Провеждаме Ден на таланта, благотворителен бал, благотворителен базар и още много инициативи, които вдъхновяват учениците. Затова са и високи нашите резултати в общообразователната, в професионалната подготовка и в спорта. На състезания, олимпиади и конкурси сме на първите места.

-И в най-добрите училища обаче има и трудни деца. Как се справяте с проблемите на съзряването, с пушенето, дисциплината, телефоните?

- С телефоните - трудно. Всичко зависи от респекта на учителя. Ако в час е интересно, учениците нямат нужда от телефон.
Когато усетим, че някой има проблем, той получава помощ и подкрепа. Включват се класният ръководител, педагогическият съветник и психологът на училището, при необходимост и аз. Стараем се да коригираме поведението на ученика и да не се задълбочава проблемът. В гимназията има дух на взаимно уважение, толерантност, спокойна атмосфера, чувство за принадлежност и съпричастност. Много държим да поддържаме висока култура на общуване, осъзнавайки, че днешните наши ученици са утрешни ръководители. Трябва да са не само добри в счетоводството и банковото дело, а да имат и социални умения.

Много осезаемо се усеща толерантността в отношението на нашите ученици към връстниците им с хронични заболявания. Много са грижовни към тях. Затова всеки може да се чувства добре в нашето училище.

-Как работите с родителите?

-Много рядко се случва някой да тръгне с презумпцията, че има лично отношение, че неговото дете е право, а всички други са виновни.

- На какво залага ученическата кооперация и какъв е ефектът от работата ?

-Тя е наследник на Ученическа кооперация „Съгласие”, създадена през 1914 г. - 4 г. след откриването на гимназията. В момента извършва много полезна дейност. Стопанисваната от нея книжарница на територията на училището е голямо улеснение за ученици и учители. Организират се курсове за кандидат-гимназисти и пробни изпити за национално външно оценяване в 7. клас. Правят се квалификационни курсове. Функционира взаимоспомагателна каса за педагозите.

В кооперацията намират допълнителна заетост учители и ученици. В книжарницата например момиче от социално слабо семейство с 4 деца работи почасово, без да му се пречи на ученето. Други ученици също имат възможност да се включват.

Кооперацията носи и допълнителни приходи. Тя заплаща месечна сума за ползване на базата и дарява на гимназията 80% от годишната си печалба.Очакваме изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж” за ремонт на материалната база на стойност близо 1 млн. лв. Ще се подмени елинсталацията, ще се постави лед осветление, нова подова настилка, обзавеждане. Включени са ремонт на покрив и изолация, нова ограда и предпазна мрежа, фитнес на открито, външно осветление на сградата и други. Програмата е до 2020 г. В момента текат процедури по обществената поръчка в МОН.

Междувременно по програма „Еразъм+” предстои обучение на 7 учители в 3 различни курса в областта на новите технологии. Шестима ще заминат през декември за Флоренция, а напролет - един за Хелзинки. Ще се подготвят в обучителни фирми, регистрирани по програмата, които предлагат стандартизирани обучения.

През миналата година започна обучение за облачните технологии, но още не сме го довършили, за да ги въведем изцяло. Предстои догодина и ние да сме училище в облака.

Коментари