Подай сигнал

Делата по несъстоятелност мигрират в областни клъстери

Бизнес зона

от Мария Петрова 272 прегледа 0

Делата по несъстоятелност мигрират в областни клъстери

Любопитна подробност е, че на фона на 1123 приключили дела по несъстоятелност за периода 2010-2017 г. за област Пловдив средногодишният брой на решенията по тези дела е 40, сочи статистика на Висшия съдебен съвет. На практика голяма част от делата са гледани в съдилищата на други области. По правило делата за несъстоятелност се гледат изключително по седалището на неплатежоспособния или свръхзадлъжнял търговец. Длъжникът обаче има свобода първо да смени седалището и адреса си на управление и след това да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Това го поставя в изключително изгодна позиция да избира съда, пред който да се гледат делата му. Така кредиторите, създали договорни отношения с вече несъстоятелния търговец, са длъжни да се съобразят и с този негативен факт. Миграцията на дела по несъстоятелност обаче се забелязва в цялата страна.

Вероятно така се търси съдебен оазис и занижен контрол в производството по несъстоятелност, подозират експерти от Института по пазарна икономика. От друга страна, предпочитанията към един или друг съд могат да се дължат на възможността за влияние върху определени съдебни състави. Друга макар и по-малка хипотеза е да се гледа степента на натовареност на съдиите, която предопределя бързината на производството.

В Северна България има няколко клъстера от области с внушителен брой решения за несъстоятелност. С най-голям относителен дял е Окръжният съд във Враца, който е постановил десетки решения за несъстоятелност на дружества от цялата страна. От ИПИ са пресметнали, че за целия разглеждан период, 2010-2017 г., Окръжният съд във Враца е постановил средногодишно по 88 решения за несъстоятелност на 10 000 предприятия, което е близо тройно над средната за страната стойност. Ситуацията в съседните области Монтана и Плевен е идентична. Към втория клъстер се числят съдилищата в Разград, Русе, Силистра и Търговище. В Южна България клъстер е заформен между областите Пловдив, Стара Загора и Смолян, които имат идентичен средногодишен брой решения по дела за несъстоятелност - 40 и 41.

Коментари